Občanský zákoník nově: Odpovědnost za vady u ojetých aut – prodej podnikateli

Ve čtvrté části článku týkajících se odpovědnosti za vady v souvislosti s prodejem vozidla se podíváme na to, jak reklamovat vady, pokud se jedná o „firemní“ auto.

Firemní auto, tj. vozidlo zakoupené fyzickou osobou podnikatelem nebo právnickou osobou (jen pro informaci – právnická osoba není nikdy spotřebitel dle NOZ). Jak bude dále řečeno, a to vychází i z právní úpravy před 1. 1. 2014, podnikatelé jsou méně chráněni než spotřebitelé, což ostatně vychází z konceptu zvýšené ochrany spotřebitele (jestli je taková ochrana doopravdy potřeba, nechávám na jinou diskusi).

1)     Rozsah samotné odpovědnosti
Rozsah odpovědnosti za vady u prodeje vozidla podnikateli je shrnut v ustanovení §2099 a §2100 NOZ takto:

§ 2099

(1)   Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

§ 2100

(1)   Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Podstatné je zejména druhé z citovaných ustanovení, podle kterého prodávající odpovídá pouze za ty vady, které věc měla v době převzetí, i když k jejich projevení se došlo až později.


Toto se neliší nijak od toho, jak tomu bylo v dřívější úpravě a velmi se to podobá i úpravě ve vztahu ke spotřebitelům (viz předcházející články týkající se spotřebitelů).

Pokud se tedy vyskytne vada později, je vždy na kupujícím, aby prokázal, že vada musela na zboží existovat a váznout již v době prodeje, jinak mu prodávající za vady neodpovídá, ledaže byla sjednána smluvní záruka (o té budu psát v dalším článku) stanovovala jinak.

2)     Záruční doba
Protože neexistuje žádná záruka, neexistuje ani záruční doba. Obecná lhůta, ve které však kupující nejpozději může uplatnit svá práva, jsou 2 roky. To však neplatí bezvýjimečně, když ust. §2112 NOZ stanoví pro uplatňování nároků následující pravidla:
kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit
pokud se jedná o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Na toto je nutné dát pozor, protože pokud není vada oznámena bez zbytečného odkladu, co je zjištěna, soud nepřizná takový nárok z titulu odpovědnosti za vady. Ta dvouletá lhůta je tam tedy pouze jako nejzazší mez a vady je nutné oznamovat bezodkladně.

3)     Nároky z vad
Nároky z vad se liší podle toho, jestli výskyt vady znamená tzv. podstatné nebo nebo nepodstatné porušení smlouvy. Velmi obecně řečeno lze uvést, že toto rozlišení má obdobný charakter jako rozlišení na neodstranitelnou a odstranitelnou závadu.

§2106 k nárokům stanoví:

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

Pokud se jedná o nepodstatné porušení, platí následující:

§ 2107

(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 …

(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Toto jsou tedy základní pravidla pro uplatňování odpovědnosti za vady ze strany podnikatele jako kupujícího vozidla. Příště se podíváme, jak funguje smluvní záruka u takových firemních aut.

1.4.2014 6:40| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist