Beran: Nové civilní policejní Škody Octavia, skrytý dohled a umístění majáků

Na silnice zamířily nové policejní Škody v civilním provedení s novým typem majáků a veřejnost začala řešit, jestli je jejich světelná výbava legální. A že pokud není, řidič nemusí na jejich signalizaci reagovat. Opravdu?!

Neuplynulo ani několik dní od oficiálního představení uvedení do služby nových policejních Octávií, které se chlubí vysokou míru své neodhalitelnosti, a už se na jednom motoristickém webu objevil článek, který se týkal toho, že tato vozidla s ohledem na způsob umístění světelných výstražných znamení (majáků) uvnitř vozidla neplní technické podmínky předepsané ve vyhl. č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.


Výše uvedený právní předpis obsahuje přílohu č. 12, jejíž část E se týká technických požadavků na výbavu vozidel zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními, což je přesně to, co se řeší shora, tzn. jakým způsobem mohou být tato zařízení na vozidle umístěna tak, aby se jednalo o technicky schválené umístění.

Rozhodující jsou pak body 5 až 7 dané části E, které stanoví:
5. Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. V případě zvláštního výstražného světelného zařízení modré barvy upevněného na karosérii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky se připouští umístění tohoto zařízení na jedné straně vozidla.

6. Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy nejméně jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.

7. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1 500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu – sirénou. Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné. Vozidla mohou být dále vybavena jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dozadu a třetí doplňkovou zvláštní svítilnou s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dopředu umístěnou za předním sklem vozidla.

Diskuse se pak vedly nad tím, jestli:
–       mohou být majáky umístěny uvnitř vozidla (pod stropem) a nikoli na střeše
–       musí být všechna světla viditelná najednou ze všech stran.

K té první otázce. Argument proti uvádí, že toto zvláštní výstražné světelné zařízení musí být, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie (což je střecha) a protože to možné je, tak toto umístění je v rozporu s pravidly uvedenými shora.

Nu, tady to bude hodně o výkladu a záměru autora předpisu (což je Ministerstvo dopravy). Není totiž úplně jasné, k čemu se vlastně přesně vztahují slova „pokud je to možné“. Pokud bychom to vykládali tak, že normotvůrce chtěl říct, že pokud to je možné, tak musí být ta světla na nejvyšším místě (tj. na střeše) a jen tehdy, když to možné není, tak se umisťují co nejblíže takovému místu, tj. pod střechu, pak bych souhlasil s tím, že toto provedení není v souladu s výše uvedenými podmínkami, protože pokud je možné ta světla dát na střechu, a to obecně možné je, pak jejich umístění kdekoliv jinde není přípustné. Otázka pak je, jestli to tak skutečně myslel.

Pokud by tam ta slova „pokud je to možné“ nebyla, tak by to znění naopak bylo jednoznačně ve prospěch policistů, protože by to prostě bylo jako alternativa (buď na nejvyšším místě nebo na místě nejvyššímu nebližším, jak si sami vyberou). Výkladově tady není úplně jasné, jestli ta slova „pokud je to možné“ podmiňují tu možnost umístění jinam než na nejvyšší místo (tj. jinam než na střechu) právě onou nemožností tohoto způsobu řešení (tj. na nejvyšší místo / na střechu) nebo jestli se ona možnost vztahuje na obě varianty, tzn. že když je možné je dát na místo nejbližší nejvyššímu místu, tak je to také v souladu, tzn. obě možnosti jsou alternativní a pokud je to možné, mohou si policisté vybrat. Daná dikce prostě není jednoznačná a záleží na tom, jak to ministerstvo myslelo. Pokud ale ministerstvo je tím samým, kdo vykládá svou vlastní vyhlášku (což v daném případě je), tak je asi jasné, na čí stranu se přikloní a jak vysvětlí svůj záměr.

Ostatně, celé je to spíš akademické cvičení, protože i kdyby mezi odbornou veřejností převládnul názor na to, že dané umístění je v rozporu s pravidly dané vyhlášky, tak co se stane? Nic. Pokud to ministerstvo přikrylo, tak ta auta budou jezdit dál a ministerstvo společně s policií budou tvrdit, že vycházejí z nějakého právního názoru, který je podle nich obhajitelný.

Jediné, co policisté riskují, je, že v případě nehody někdo u soudu napadne, že se jednalo o světelné výstražné znamení a že tedy policisté v daném případě nemohli využít práva přednostní jízdy (tzn. soud by odmítl výklad ministerstva jako autora samotného předpisu, což mi samo o sobě přijde jako dost nepravděpodobné). Pokud by takový výklad u soudu převládnul, tak to pro ně může mít zásadní dopady, např. z hlediska trestní odpovědnosti, nicméně pro nás, jako pro řidiče, se nic nezmění.

Co se druhé otázky týče (rozpor s bodem 6 shora), tak byl vysloven názor, že všechna tato výstražná světla musí být viditelná ze všech stran. Jak jsem z fotek těch vozidel měl možnost zatím předběžně odhadnout, tak těch světel je víc, a to 6 (4 vpředu a 2 vzadu).

Tady bych to vnímal tak, že z dikce bodu 6 shora jasně plyne, že nejméně jedno musí být viditelné odkudkoliv, nikoliv všechna naráz, tudíž předpokládám, že nejméně jedno je vidět odkudkoliv, ale nedokážu to úplně přesně posoudit, na to bych to auto musel vidět. Pokud ale nejméně jedno je vždy vidět, pak mám za to, že ta podmínka bodu 6 porušena není.

4.1.2016 10:14| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist