Nejhorší mýty o pravidlech jízdy po dálnici – část 3.

Ve třetím a závěrečném díle se podíváme na jízdu po dálnicích ve městě, resp. obecně k jízdě po vícepruhých komunikacích ve městě.

Čtěte také:

Nehorší mýty o pravidelch jízdy po dálnici – část 1.

Nehorší mýty o pravidelch jízdy po dálnici – část 2.

 

Dnešní poslední část se tedy bude věnovat obecně jízdě nejen na dálnici, ale i na rychlostní komunikaci ve městě, resp. zevrubně ve vztahu k jízdě v obci na silnici s více pruhy jedním směrem. Ukážeme si, že se pravidla mezi obcí a mimo liší, což někteří řidiči nerozlišují a v obci si počínají v rozporu s pravidly silničního provozu.

1) Jízda ve více jízdních pruzích obecně

Vrátíme se k „oblíbenému“ ustanovení §12 zákona o provozu na pozemních komunikacích, přičemž jeho odst. 2 stanoví následující:“

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

Toto ustanovení je velmi jasné, ovšem někteří řidič jezdí, jako kdyby o něm nevěděli. Ideálním výukovým a pozorovacím prostorem je např. Jižní spojka, kde jsou pruhy tři. Ze shora uvedeného pravidla vyplývá, že v obci tam, kde je více pruhů jedním směrem, smíte jet ve kterémkoli pruhu.

To znamená, že je možné i podjíždění, což řada řidičů nepochopitelně neví a neočekává. Lidé jsou zvyklí sledovat pře přejíždění z pruhu do pruhu občas alespoň levé zrcátko, ale pravé už mnohem méně. Některá starší auta jej dokonce ani nemají, jiná (i moderní) jej mají z nepochopitelných důvodů zmenšené. Po Jižní spojce (uvádím jen jako příklad) tedy můžete jet kterým pruhem chcete, můžete mezi nimi volně přejíždět a neplatí (kromě případu, který jsou uvedeny dále) pravidlo, že by se předjíždělo jen zleva. Řidiči by tedy měli při změně pruhu bedlivě pozorovat obě zrcátka a nebýt překvapeni, když je někdo podjíždí.

Pokud v obci přehlédnete při přejíždění z pruhu do pruhu auto, které vás podjíždí zprava, bude vina na vás.

2) Uvolnění levého pruhu

„Pokročilejší taktikou“ některých řidičů je, že při vědomí výše uvedené skutečnosti odmítají vyklidit levý pruh, protože jej nemusí používat jen na předjíždění (narozdil od víceproudé komunikace mimo město), mohou v něm tedy jet, aniž by předjížděli a dle jejich názoru jej za žádných okolností nemusí vyklidit. To je ale omyl.

§12 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích dále pokračuje:“

Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h -1 smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Zákon zde tedy výslovně hovoří o tom, že se musí uhnout těm, kteří chtějí jet rychleji. Když si představíte variantu, kdy jedou tři auta vedle sebe ve třech pruzích, pak ten vlevo, pokud nejsou splněny jiné podmínky popsané shora, musí co nejdříve levý pruh uvolnit a nemůže se konejšit tím, že v obci smí jet kterýmkoliv pruhem.

Velmi typickou situací je, kdy na dvoupruhé silnici (namátkou uvedu např. Černokosteleckou nebo Průmyslovou v Praze) jede auto v pravém 50 a v levém 52 a odmítá uhnout. Takový postup je v rozporu se shora uvedenými pravidly, pokud se nejedná o případy popsané níže. Znovu zdůrazním, že není na posouzení řidičem, kam, proč atd. jede ten za vámi rychle nebo chce jet rychleji, z levého pruhu se musí pomalu jedoucí auto, pokud není volno vpravo, co nejdříve stáhnout.

Shora uvedené nicméně neplatí při odbočování a otáčení (to ale mnohdy nejde, jsou tam totiž svodidla) anebo při souběžné jízdě. A tady se u toho zastavíme. Je to totiž typická situace, kterou zákon nevyřeší, ale kde se předpokládá všímavost a ohleduplnost řidičů.

Soubežná jízda je v ust. §12 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích definována takto:“

Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

Pokud se tedy bude jednat o výše popsaný případ, povinnost uvolňovat levý pruh neplatí. To je ostatně logické, protože při souběžné jízdě prostě není kam uhnout, auto jsou všude kolem vás.

Sporné asi bude, kdy se už jedná o souběžnou jízdu a kdy ještě ne a povinnost stáhnout se platí. Obecně se to posoudit nedá, budou se aplikovat obdobná pravidla jako u stahování se na dálnici (povinnost neomezit a neohrozit), i když v hustším provozu neomezit téměř nejde.

3) Současné sjíždění z pravého a levého do prostředního

Na závěr jen krátká poznámka k tomu, kdo má přednost, případně, kdo bude viníkem nehody v situaci, kdy jedno auto jede v levém, druhé jede v pravém a prostřední mezi nimi je volný a oba se rozhodnou do něho přejet. Tato otázka byla dlouha v pravidlech neřešená, dnes už ale řešená je.

§12 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. stanoví:“

Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.

Přednost má tedy ten zprava. Já osobně to sice nepovažuji za příliš logické a udělal bych to obráceně, to ale není podstatné, zákon to stanoví jasně.

JUDr. Tomáš Beran

29.4.2010 7:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist