Zvláštní případy náhrady škody

Objasníme si, ve kterých specifických případech nám pomůže Garanční fond České kanceláře pojistitelů.

V některých dřívějších článcích, které byly věnovány náhradě škody, byla pozornost upoutána na standardní způsoby náhrady škody (snad s výjimkou srážky se zvířetem). Série následujících článků se bude týkat specifických případů náhradu škody, ohledně nichž se objevují často dotazy do právní poradny.

Plnění z Garančního fondu ČKP

Škoda způsobená vozidlem bez povinného ručení

Pokud dojde k dopravní nehodě, kterou způsobí řidič vozidla, které nemá povinné ručení sjednáno, uplatňuje se náhrada škody u České kanceláře pojistitelů. Postup v takovém případě zahrnuje obdobně jako u jiné dopravní nehody zajištění prohlídky likvidátorem pojišťovny, nicméně s ohledem na to, že v daném případě taková pojišťovna není známa (vozidlo není pojištěno), lze doporučit zainteresovat do zajištění prohlídky likvidátora pojišťovny, kde má poškozený sjednáno havarijní pojištění (má-li jej sjednáno) anebo může zkusit využít likvidátora vlastní pojišťovny povinného ručení. Pokud by to oba odmítli, je třeba alespoň zajistit fotodokumentaci a např. zápis servisu, kde je vozidlo opravováno.

Škoda je následně oznámena České kanceláři pojistitelů, která věc zaregistruje a následně pověří některou z pojišťoven, které jsou členy této kanceláře, aby škodu zlikvidovala. Takto pověřená pojišťovna pak postupuje standardním způsobem, jako kdyby měl povinné ručení viník sjednáno u této pojišťovny. Poškozený tak získá náhradu škody standardním způsobem, jako kdyby vozidlo bylo pojištěno. Pro viníka dopravní nehody, který nehodu způsobil a který povinné ručení neměl sjednáno, to nicméně znamená uhradit následně České kanceláři pojistitelů to, co za něj bylo plněno a náhradu škody tak zaplatí sám.

Poškozený však náhradu uplatňuje po České kanceláři pojistitelů, je to pro něj snazší, neboť nárok lze snadněji uplatnit od ČKP než od toho, kdo možná ani nemá prostředky, aby škodu uhradil. Obtíže s vymáháním takové pohledávky pak jdou k tíži ČKP. Tuto škodu však hradí ČKP pouze v případě, kdy škoda přesáhne částku 5 000 Kč. Do této částky by musel poškozený svůj nárok uplatnit přímo vůči viníkovi nehody.

Škoda způsobená neznámým vozidlem v ČR

Pokud dojde k dopravní nehodě, od které viník ujede a není možno takového viníka dopátrat, hradí si poškozený škodu, která mu vznikla, sám. Takovou škodu Česká kancelář pojistitelů nehradí. Jedinou výjimkou je škoda na zdraví, resp. škoda vzniklá usmrcením. V takovém případě hradí škodu na zdraví ČKP. Postup při uplatnění nároku na náhradu škody je shodný jako v případě škody způsobené vozidlem bez pojištění.

Škoda způsobená cizincem

V případě dopravní nehody, kterou způsobí řidič vozidla registrovaného v zahraničí, jsou možné dvě cesty. Buď přímé uplatnění u odpovědností pojišťovny viníka v zahraničí anebo uplatnění nároku na náhradu škody u tzv. škodního zástupce v České republice. Škodní zástupce pojišťovny je subjekt, kterého každá pojišťovna musí zřídit, aby za ní vyřizoval jednotlivé nároky v jiných zemích. Informace o konkrétním škodním zástupci které pojišťovny lze nalézt na webu České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz). Náhrada škody je pak likvidována standardním způsobem.

Porušení povinnosti pojišťovnou

Pokud klasická tuzemská odpovědnostní pojišťovna nesplní svou povinnost dle ust. §9 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., tedy neskončí šetření do tří měsíců, případně nesdělí důvody krácení nebo odmítnutí, může poškozený uplatnit svůj nárok právě z Garančního fondu ČKP. Tento nárok však poškozený nemůže uplatnit v případě, kdy pojišťovnu už zažaloval. ČKP má na poskytnutí plnění, resp. sdělení, proč plnění krátí nebo odmítá, dva měsíce od uplatnění nároku poškozeným.

Nezjištěné vozidlo v zahraničí

Z Garančního fondu je rovněž hrazena škoda poškozenému, pokud není možné zjistit vozidlo, jehož provozem byla na území jiného členského státu, než je Česká republika, taková škoda způsobena, nebo do 2 měsíců ode dne vzniku škody způsobené provozem vozidla není možné zjistit pojišťovnu, které vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění za tuto škodu. Dojde-li proto k dopravní nehodě v zahraničí a nelze vypátrat viníka, lze škodu uplatnit z Garančního fondu, a to v plném rozsahu (nikoli pouze škodu na zdraví, jako tomu je, kdyby ke škodě došlo na území ČR).

JUDr. Tomáš Beran

8.6.2006 6:10| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist