Pane doktore mám tento dotaz.ukončení pojistné

Dobrý den.Pane Doktore mám tento dotaz.Ukončení pojistné smlouvy – povinné ručení.Pro přihlášení vozidla je nutno uzavřít povinné ručení na nového majitele a původní SPZ ( registrační značku ).Můj dotaz zní:Může pojištovna ukončit – zrušit pojistnou smlouvu z důvodu nenahlášení nové RZ ?Převod zatím nebyl dokončen z různých důvodů.Pokud ano kdy nejdříve po uzavření pojištění.- pokud by pojištění zaniklo jak je to z nevyčerpaným pojistným ?- propadá ve prospěch pojištovny ?- nebo ho pojištovna vrací,musí nebo může vrátit.Děkuji.

Odpověď

Ne, takový důvod zákon nezná. Důvody zániku pojištění jsou následující:Zánik pojištění odpovědnosti§ 12 (1) Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zanikáa) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla, b) dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat, c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla, e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit, f) výpovědí podle zvláštního právního předpisu, 19) g) dohodou, h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno. (2) Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až d).A dále:§ 13    (1) Po zániku pojištění odpovědnosti jea) pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli doklad o pojištění a zelenou kartu, pokud byla vydána, b) pojistitel povinen vrácení dokladu o pojištění a zelené karty bez zbytečného odkladu pojistníkovi písemně potvrdit a na základě jeho žádosti vydat ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění.    Náležitosti tohoto potvrzení stanoví ministerstvo vyhláškou.     (2) Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, za kterou bylo pojistné zaplaceno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo. Zbývající část pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v době do zániku pojištění odpovědnosti škodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle věty první; povinnost zbývající část pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliže mu z této škodné události nevznikne povinnost plnit.     (3) Jestliže pojistník nesplnil povinnost podle odstavce 1 písm. a), není pojistitel povinen do doby splnění této povinnosti vrátit pojistníkovi pojistné podle odstavce 2 ani vydat potvrzení podle odstavce 1 písm. b).

28.1.2007 4:05

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist