Beran: „Zrušení“ polopřevodů, změny v přepisu a „čištění“ registru vozidel

Novela zákona č. 56/2001 Sb. mimo jiné upravuje i fungování registru vozidel. Nás specialista na právní problematiku, Judr. Beran, se vyjadřuje k otázce převodů, tzv. polopřevodů a dalších změn v související legislativě.

V poslední době byla v médii diskutována novela zákona č. 56/2001 Sb., která mimo jiné upravuje i fungování registru vozidel (jedná se o novelu č. 239/2013 Sb., která měla odloženou účinnost do 1. 1. 2015 – až na výjimky) s tím, že tato novela znamená konec tzv. polopřevodů a údajná rizika pro majitele vozidel, která jsou dlouhodobě v „dočasném“ vyřazení z registru vozidel. Pojďme se na to podívat podrobněji.

1) Polopřevody
U tzv. polopřevodů je na místě si hned nalít čistého vína, protože nic takového formálně v zákoně nikdy neexistovalo. Zákon nikdy nedovoloval „nedotáhnout“ převod z jednoho vlastníka na druhého, neboť nabyvatel měl vždy povinnost do 10ti pracovních dnů uvést údaje v registru vozidel do souladu s faktickým stavem (§12 odst. 1), tzn. zaregistrovat vozidlo na sebe.


To, že to lidé nedělali a to, že to úřady tolerovali, nic nemění na tom, že to formálně nikdy nešlo. Nabyvateli vždycky hrozila sankce za to, že nesplnil svou povinnost v zákonné lhůtě převod na registru vozidel zajistit.

Ostatně ani nebyl nikdy důvod, aby to fungovalo jinak a pokud autobazary dnes naříkají, že to bude administrativa navíc, tak zapomínají na to, že vždycky měly povinnost na sebe vozidlo přihlásit, pokud jej skutečně koupily. To se samozřejmě netýká zprostředkování prodeje vozidla, kdy autobazar vozidlo nevlastnil, ale pouze zprostředkovával jeho prodej. Pokud jej ale skutečně od původního vlastníka vykoupil, tak měl stejnou lhůtu na to, aby jej přihlásil. A pokud tutéž povinnost měli všichni, nevidím důvod, proč by ji neměly mít autobazary.

Nesouhlas se „zrušením“ polopřevodů tak vnímám spíš jako nesouhlas nad tím, že někdo konečně začne důsledně vymáhat splnění již existující povinnosti. Jediný rozdíl je tak v tom, že se daná povinnost přesunula z ust. §12 do §8. Obsahově se však neliší.

2) Přepis v registru
Novinkou je zde to, že žádost o přepis budou muset podávat obě zúčastněné strany společně, tj. na základě společné žádosti. Námitky vůči takovému postupu pak směřují proti tomu, že se strany musí sejít na jednom obecním úřadě a společně žádost podat.

Ve skutečnosti to žádná velká změna není. Prodávajícímu nic nebrání v tom, aby dal plnou moc kupujícímu a ve smlouvě si smluvně upravil práva a povinnosti s tím související. Není důvod, aby prodávající musel cokoliv dál řešit.

Tato novela navíc předjímá, že se tak bude dít zhusta na základě plné moci, takže upravuje povinnost mít na takové plné moci úředně ověřený podpis. Pravda, dosud takové ověření nutné nebylo, ale kdykoliv jsem převáděl auto, tak jsem si podpis nechal ověřit, abych zamezil zbytečným a zdržujícím diskusím na registru vozidel, jestli ten podpis prodávajícího je opravdu podpisem prodávajícího.

Prodávající tedy dá kupujícímu plnou moc, na které si nechá úředně ověřit svůj podpis a ve smlouvě si pod smluvní pokutou zaváže kupujícího, že přepis v registru v zákonné lhůtě provede, čímž se pojistí proti případnému nesplnění této povinnosti ze strany kupujícího. V nové právní úpravě tedy nevnímám nic z toho, co bych již dnes každému nedoporučil pro to, aby přepis proběhl pro prodávajícího rychle, hladce a bez časových komplikací.

3) Čištění registru vozidel
Médii proběhly diskuse o tom, že se od 1. 1. 2015 chystá velké čištění registru vozidel, a to zejména ve vztahu k vozidlům dočasně vyřazeným. Jen prp úplnost, současná právní úprava zná tzv. dočasné vyřazení z registru vozidel (12+6 měsíců) a trvalé vyřazení z registru vozidel. Nová právní úprava rozlišuje stávající stav a budoucí stav. Ten budoucí stav bude i nadále umožňovat vyřazení vozidla z registru, a to na dobu 12ti měsíců. Vlastník vozidla o to prostě požádá a odevzdá ORV, TP a značky.

Když je vozidlo takto vyřazeno, má vlastník následující povinnosti:
a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí,
a
b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

A dále bude platit: „Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Toto bude tedy nová povinnost majitele vyřazeného vozidla účinná od 1. 1. 2015. Za její porušení hrozí pokuta 50 000 Kč. Druhou kategorií budoucího stavu bude tzv. zánik vozidla. O ten půjde typicky tam, kde bylo vozidlo buď zcela zničeno nebo ekologicky zlikvidováno jako autovrak. Takové vozidlo zaniká jako věc v právním smyslu navždy. V tom se to příliš neliší od stávajícího stavu.

Přechodná ustanovení
Co je ovšem zásadní, jsou přechodná ustanovení, ta totiž mohou způsobit komplikace nejednomu aktuálnímu vlastníkovi vozidla dočasně vyřazeného, pokud se o vozidlo nebude dále zajímat, když:

– silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti (tj. k 1. 1. 2015) tohoto zákona dočasně vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu.

Toto nijak problematické nebude, jak je uvedeno shora. Po uplynutí 12ti měsíců vznikne vlastníkovi „pouze“ shora uvedená informační povinnost.

Dále pak bude platit:

– silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti (tj. k 1. 1. 2015) tohoto zákona trvale vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Silniční vozidlo se dále považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a) je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

b) není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru.

Pokud tedy dnes máte dočasně vyřazené vozidlo a tato lhůta přesáhne 18 měsíců a do jednoho roku neoznámíte umístění a účel využití daného vozidla, vozidlo zanikne a hrozí Vám sankce až 50 000 Kč. Pokud ale oznámení učiníte, vozidlo nezanikne.

Nemohu proto potvrdit informace z médií, podle kterých budou taková vozidla navždy vymazána z registru (považována za zaniklá). Nevím sice přesně, co si úřady slibují od toho, že budou znát umístění a účel toho vyřazeného vozidla, nicméně oznámením dané skutečnosti nedochází k zániku daného vozidla. Pokud bych tedy byl vlastníkem takového vozidla, tak stačí do 31. 12. 2015 splnil povinnost dle ust. §12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2015, tj. oznámím umístění a účel využití vozidla a vozidlo nezanikne.

Úplně nerozumím proto tomu, jak mají tato opatření vyčistit registr. Asi jedině tak, že drtivá většina lidí to prohlášení neudělá a vozidla tak zaniknou, nicméně vlastník tomu může zabránit shora uvedeným postupem.

20.11.2014 9:41| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist