Kdy policisté nemusí dodržovat pravidla silničního provozu? A jaký to má vliv na postihování řidičů?

Dnes se podíváme blíž na téma několikrát již nakousnuté v různých souvislostech, a které se objevuje ve velkém množství dotazů ve vztahu k přestupkům řidičů.

Je prakticky folklórem českých silnic, že ti, kdo mají dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu řidiči, sami mnohdy pravidla silničního provozu porušují, což pro řidiče není žádná novinka. Často se pak stává, že policisté při snaze odhalit přestupek porušují pravidla silničního provozu způsobem, který jím zákon nedovoluje. Detailně se proto podíváme, kdy policista není povinen dodržovat pravidla silničního provozu a co musí udělat pro to, aby je porušit mohl. 


Obecně se tato problematika rozpadá na dvě oblasti, a to na dodržování pravidel silničního provozu jako celku a dále ve vztahu k překračování nejvyšší dovolené rychlosti. 

Právo nedodržovat některá pravidla silničního provozu

Je nepochybně nošením dříví do lesa, že ve smyslu ust. §41 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. platí, že:

Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, nemusí dodržovat některá pravidla silničního provozu, zejména dodržovat značky a světelné signály, jezdit vpravo, dát přednost, dodržovat rychlost apod.

V této souvislosti je samozřejmě nutno zmínit, že to platí jen tam, kde má řidič zapnutá výstražná světla a případně doplněná o zvláštní zvukové výstražné znamení a i tak musí dbát, aby neohrozil bezpečnost provozu. Tento závěr se v praxi překlápí do té míry, že zapnutí zvukového výstražného znamení není fakultativní, ale že nezapnutí může samo o sobě implikovat v konkrétné situaci ohrožení bezpečnosti silničního provozu z toho důvodu, že ostatní účastníci nemusí vozidlo pouze blikající zaregistrovat.

Pokud tedy policista nebo strážník řídící vozidlo porušuje pravidla, pak je k tomu beztrestně oprávněn pouze v případě, kdy dodrží shora uvedená pravidla. V opačném případě se i on nebo ona dopouští jednání, které má znaky přestupku. Dlužno dodat, že policista se přestupku dopustit nemůže a takové jeho provinění je pak projednáno jako kárné provinění. Není nutno zdůrazňovat, že to znamená faktickou beztrestnost policistů a strážníků. Samozřejmě to nebrání řidiči v tom, aby nedal podnět k zahájení takového řízení, nicméně je to vždy pak interní záležitosti bez vnější kontroly a takové případy zpravidla končí bez potrestání, protože nadřízení policistů toto protiprávní jednání svých podřízených kryjí a netrestají.

Obecný závěr zde tedy je ten, že policista nebo strážník samozřejmě nesmí porušovat pravidla silničního provozu a když, tak jen v případě, kdy plní úkoly související s výkonem zvláštních povinností, což samozřejmě nejsou ty případy, které dobře známe, kdy si policisté zkracují čekání v koloně nebo jízdu zákazem vjezdu tím, že si pustí modrá světla, aby jako formálně podmínky splnili, nicméně se samozřejmě jedná o zneužití pravidel pro vlastní pohodlí a jednoznačně o zneužití daných pravomocí.

Jako na zavolanou mi to připomíná situaci z tohoto týdne, kdy jsem viděl policisty vjet do zákazu vjezdu a za nimi jeli strážníci MP, přitom ani jedni neblikali. A aby toho nebylo dost, proti nim jeli jiní strážníci, kteří na „pozdrav“ modrými majáky blikli, na což jim ti druzí kolegiálně odpověděli – jak roztomilé! Kolem stálo velké množství lidí a policisté a strážníci nám tak všem dali opět krásný příklad, proč bychom si jich měli vážit a proč bychom měli mít k pravidlům silničního provozu úctu nejméně v té míře, v jaké jí projevují oni. Až opět budou v televizi „brečet“, že lidé nedodržují pravidla, tak si na ně vzpomenu.

Právo nedodržovat rychlost

V souvislosti s měřením rychlosti se objevila otázka, zda se policisté něčeho dopouští, když skrytě měří rychlost z neoznačeného auta a přitom jedou rychleji, než pravidla dovolují, aniž by současně měli zapnutá výstražná světla. S ohledem na shora uvedený výklad je odpověď záporná, nicméně policisté hned pospíchali s vysvětlením, že mají toto právo i bez zapnutých výstražných světel.

Jak nám pak blíže sdělili, jedná se o oprávnění dle ust. §18 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., podle kterého platí:

Ustanovení odstavců 3, 4 a 8 (tj. povinnost dodržovat rychlost 50/90/130 – pozn.) neplatí pro řidiče zpravodajských služeb a stanovených útvarů policie a stanovených útvarů celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.

No a vzhledem k tomu, že stanovené útvary policie, jak nám policisté přispěchali sdělit, jsou prakticky všechny, znamená to podle nich, že mohou „jen tak“ překračovat rychlost, když plní úkoly stanovené zákonem a současně z toho dovozují, že u toho nemusí splnit podmínky §41 zákona č. 361/2000 Sb.

V tom se ale mýlí. Ze skutečnosti, že v ust. §18 není zmíněno, že by při takovém překračování rychlosti museli mít puštěná modrá světla, nijak nevyplývá, že se ust. §41 neaplikuje. To z toho neplyne a závěry policistů tohoto druhu jsou proto daleko za hranicí možného výkladu. Ust. §18 je samozřejmě nutno vykládat v kontextu celé právní úpravy, tzn. že obecná pravidla pro porušení pravidel silničního provozu nejsou ani ust. §18 dotčena a platí subsidiárně. Ust. §18 lze tak chápat jako doplňující a zpřesňující, které však aplikaci podmínek ust. §41 nevylučuje a ani neneguje.

Závěr je tedy ten, že pokud tedy policisté bez majáku „honí“ po dálnici někoho za rychlost, musí mít sami nad 130 km/h zapnutý maják, jinak porušují pravidla silničního provozu. Samozřejmě problém je stejný jako shora a jak říkají latiníci „sed quis custodiet ipsos custodes?“, policisty nikdo nehlídá a tudíž se často nezdráhají jezdit, jak se jim zlíbí, bez ohledu na pravidla, která jim zákon předepisuje.

Vliv porušení pravidel silničního provozu na samotný přestupek

Toto téma je velmi zajímavé a hlavně zcela neprobádané. Samozřejmě zákon předepisuje, že jako důkaz lze použít pouze takový důkaz, který byl získán v souladu s právními předpisy. Otázka tedy zní, je porušení pravidel ohledně použití modrého majáku důvodem, proč měření takto získané nelze použít jako důkaz, protože takový důkaz byl získán způsobem, který zákonu odporuje?

Věc se má tak, že např. policie nesmí použít jako důkaz informace získané nepovoleným odposlechem nebo neoprávněným vniknutím do obydlí bez příkazu k prohlídce apod. Je možné považovat nesplnění podmínek ohledně použití modrého majáku na roveň výše uvedeným příkladům a důkaz jako získaný v rozporu se zákonem odmítnout? Odpovědět na to jednoznačně nelze, ale jistě lze doporučit takový argument s patřičným odůvodněním v řízení zkusit použít a počkat na výsledek.

19.2.2016 7:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist