Platnost dopravních značek

Ne všechny značky na silnicích jsou platné. Jaké podmínky vlastně musí splňovat?

Ačkoli to může překvapit, ne všechny dopravní značky, se kterými se setkáváme na silnicích, jsou platné. Je totiž zejména nutno mít na mysli, že platnost dopravní značky nezaručuje značka samotná, ale zákonný právní předpis, který ji za platnou označuje.

Právními předpisy, které ukládají povinnosti v oblasti platnosti dopravních značek, jsou:

–         zákon o provozu na pozemních komunikacích – z.č.361/2000 Sb.,

–         vyhláška ministerstva dopravy a spojů č.30/2001 Sb. a

–         technická norma ČSN 01-8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích.

Samotný zákon o provozu na pozemních komunikacích problematiku dopravních značek do detailu neupravuje, ale obsahuje důležitá delegační ustanovení, a to:

§62 odst.6 – „Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.“ Toto ustanovení odkazuje na výše zmíněnou technickou normu.

§62 odst.5 – „Prováděcí právní předpis stanoví význam, užití, provedení a tvary dopravních značek a jejich symbolů.“ Toto ustanovení odkazuje na výše citovanou vyhlášku MDS.

Souhrnně řečeno, dopravní značka musí splňovat požadavky na ní kladené jednak ve vyhlášce a zároveň v technické normě. Samotná vyhláška samozřejmě obsahuje popis jednotlivých značek, jejich význam a rovněž jejich vyobrazení. Základní podmínkou platnosti dopravní značky je tedy samotné její uvedení v tomto právním předpise, včetně odpovídajícího vyobrazení. Platnost dopravních značek je však kromě jejich samotného uvedení do citovaného předpisu též podmíněna jejich umístěním v terénu. Pouze značka umístěná v souladu s touto vyhláškou a dalšími předpisy, jmenovitě onou technickou normou, je platná. Podle vyhlášky 30/2001 Sb. jsou to tyto požadavky na umístění značky:

§5 odst.2 – „Stálé svislé dopravní značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky opakovány i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou.“ Toto ustanovení odpovídá na důležitou otázku, zda je platná dopravní značka umístěná také na levé straně vozovky. Odpověď zní, že platí, ovšem pouze pokud je také umístěna na pravé straně.

To se nevztahuje na značku zákaz stání a zastavení, která podle dalších ustanovení této vyhlášky a také podle ustanovení výše uvedené technické normy může být umístěna i samostatně na levé straně a platí pouze pro tu stranu vozovky, na které je umístěna.

Technická norma ČSN 01-8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích stanoví pro platnost dopravních značek následující požadavky:

Dopravní značka může být umístěna pouze na sloupech, sloupcích, rámcových konstrukcích, konzolách, portálových konstrukcích a výložnících. Z toho plyne, že dopravní značka umístěná kdekoli jinde, není umístěna platně a neukládá účastníkům silničního provozu žádné povinnosti. Takovým příkladem je třeba značka přibitá na strom nebo značka umístěná na zdi domu.

Technická norma stanoví též povolený rozměr dopravní značky. U dopravních značek trojúhelníkovitého tvaru jsou to tři typy rozměrů: 700, 900 a 1250 mm (délka strany trojúhelníku) a u kruhových značek může být průměr značky 500, 700 nebo 900 mm. I když to není příliš časté, některé starší značky těmto požadavkům nevyhovují a nejsou tudíž platné.

Paradoxní na úpravě technických aspektů dopravních značek a jejich umístění v terénu je právě její forma, a to technickou normou. Tato technická norma totiž není obecně dostupným právním předpisem a nelze se s jejím obsahem – na rozdíl od ostatních právních předpisů – bezplatně seznámit. Paradoxně tak některá práva a povinnosti ve vztahu k dopravním značkám není možno bezplatně zjistit, kterážto skutečnost byla též předmětem jedné správní žaloby, kdy jsem se osobně u soudu domáhal bezplatnosti přístupu (např. elektronického) k těmto předpisům, nicméně Městský soud v Praze tuto žalobu zamítl s odkazem na to, že na bezplatné seznámení se s těmito předpisy není nárok, čímž naprosto pominul fakt, že pokud mají být jednotlivá pravidla dodržována, měla by existovat možnost se s nimi bezplatně seznámit.

Celá věc je poněkud absurdní, neboť ani dokonce policie k těmto předpisům nemá bezplatný přístup a proto nelze předpokládat znalost textu a pravidel stanovených v předmětné technické normě u jednotlivých policistů, ačkoli má obsah těchto norem právě s odkazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích vliv na odpovědnost řidiče za případné porušení dopravní značky. S jejím textem se lze seznámit buď koupí samotné normy, jejíž cena se pohybuje kolem 400 Kč anebo je možno za poplatek (!) do ní ve studovně Českého normalizačního institutu nahlédnout.

 

JUDr. Tomáš Beran

20.10.2005 7:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist