Náhrada škody při dopravní nehodě – část 2.

Minule jsme se zabývali procesními aspekty náhrady škody, nyní se zaměříme na samotný rozsah této náhrady.

Náhrada škody na vozidle – Náhrada škody na vozidle je zpravidla nejčastějším druhem náhrady, kterou poškozený v rámci dopravní nehody uplatňuje. Ve vztahu k této náhradě je nejčastějším předmětem sporu definice tzv. skutečné škody. Ačkoli jsem se této otázky dotknul již okrajově v článku týkajícím se vztahu havarijního pojištění a povinného ručení, je na místě tuto otázku rozebrat nyní dopodrobna.

Rozhodným ustanovením, které celou záležitost upravuje, je ust. §443 občanského zákoníku, které stanoví následující: “Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození.“ Toto ustanovení má dalekosáhlé důsledky ve vztahu k výši náhrady škody, které si poškozený ne vždy uvědomuje. Částka náhrady škody se tedy odvozuje od ceny poškozené věci v okamžiku, kdy dojde k jejímu poškození. Motorové vozidlo, které je určitou dobu provozováno na pozemních komunikacích, s každým kilometrem, který ujede, ztrácí postupně na hodnotě. To znamená, že vozidlo v okamžiku nehody nemá cenu vozidla nového, nýbrž z důvodu opotřebení (tzv. amortizace) ztratilo od okamžiku, kdy bylo vyrobeno a poprvé použito, na hodnotě. Z toho plyne, že i jednotlivé díly na vozidle takto na hodnotě ztrácí.

Jestliže tedy dojde k dopravní nehodě, při které je vozidlo poškozeno, má poškozený nárok pouze na ekvivalent částky, která odpovídá ceně stejně opotřebených dílů, jaké byly ty, které byly při nehodě poškozeny. Častým omylem tak je, že poškozený si nechá vozidlo opravit novými náhradními díly a pak nárokuje částku ceny opravy jakožto škodu. Škoda ovšem není ve výši ceny opravy (tedy ve výši ceny nových dílů), nýbrž ve výši ceny dílů vozidla v okamžiku poškození. Na konkrétním příkladě to tak znamená, že pokud stojí nový nárazník na vozidle částku 15 000 Kč, pak je-li vozidlo již určitou provozováno, pak poškozený nárazník těsně před nehodou nestojí 15 000 Kč, nýbrž (podle stupně opotřebení) např. 10 000 Kč. Poškozený tak má nárok pouze na 10 000 Kč a nikoli na 15 000 Kč, to vše proto, že se při určení výše škody vychází z ceny věci v době poškození.

Poškozený se někdy mylně domnívá, že mu vznikla škoda ve výši ceny nových dílů, to však u použitého (opotřebeného) vozidla není pravda, neboť na něm taková škoda vzniknout nemohla, když cena poškozeného dílu nebyla ve výši ceny nového dílu. Z toho vyplývá, že pojišťovna povinného ručení uhradí poškozeného cenu nových dílů zmenšenou o opotřebení. Proto pokud si poškozený nechá opravit vozidlo novými náhradními díly, musí se připravit na to, že rozdíl mezi cenou nových dílů a skutečnou škodou uhradí sám. Tuto částku nemůže nárokovat ani vůči pojišťovně povinného ručení viníka, ani vůči viníkovi samotnému, neboť oba dva subjekty odpovídají ve stejném rozsahu, tedy dle ust. §443 občanského zákoníku.

Marné jsou v daném případě argumenty poškozeného, že jemu vznikla škoda ve výši ceny opravy novými díly (když tolik přece zaplatil v servisu), neboť taková škoda mu ve skutečnosti nevznikla. Předmětem sporu ve vztahu k výši náhrady škody se tak stává zpravidla výše tohoto opotřebení, tedy výše shora popsané amortizace. Míra tohoto opotřebení se stanoví na základě tzv. znaleckého standardu, což je dokument obsahující postupy, kterými se výše opotřebení výpočítává. Primárními hledisky při určení výše opotřebení jsou stáří vozidla a počet najetých kilometrů, vedlejšími hledisky je zdvihový objem motoru, způsob použiti vozidla, druh vozidla. Jestliže tedy pojišťovna krátí pojistné plnění z důvodu opotřebení, jedná se zpravidla o oprávněný postup, rozporovat jej lze však např. znaleckým posudkem, ve kterém by se znalec mohl odchýlit od stanoviska pojišťovny a bylo by tak možno nárokovat výšší částku pojistného plnění.

Shora popsaná otázka krácení pojistného plnění je nicméně natolik častá (s ohledem na průměrný věk vozidel v České republice), že lze rozhodně doporučit některé kroky, kterými se lze vyhnout shora uvedeným nepříjemnostem.

Jestliže bylo uvedeno, že výše náhrady škody odpovídá ceně věci v době poškození, může se krácení pojistného plnění z důvodu opotřebení poškozený vyhnout tím, že vozidlo nechá opravit nikoli novými díly, nýbrž díly shodně opotřebenými jako byly ty, které na jeho vozidle byly poškozeny při nehodě. Takové díly lze sehnat např. na autovrakovišti nebo od prodejce opotřebených dílů.

Druhou možností, jak se vyhnout nutnosti uhradit rozdíl mezi částkou skutečné škody a částkou opravy, je likvidace tzv. rozpočtem. Likvidace rozpočtem znamená, že pojišťovna nehradí pojistné plnění na základě faktur, nýbrž vypočte podle rozsahu poškození tabulkovou cenu práce a materiálu a tuto částku vyplatí poškozenému. Tento postup lze doporučit kombinovat s opravou neoriginálními díly, které jsou levnější a přitom nové a díky nižší ceně tak částka od pojišťovny pokryje opravu novými díly, byť neoriginálními. Ačkoli je nevýhodou tohoto postupu užití neoriginálních dílů (replik), má tento postup finanční výhody, neboť pojistné plnění od pojišťovny na opravu takovými (novými) díly bez problémů dostačuje.

Závěrem lze k tomuto krácení a to zejména ve vztahu k častým stížnostem poškozených na nutnost hrazení části nákladů, aniž si to přáli, uvést, že kdyby se poškozenému nehradila skutečná škoda, nýbrž cena opravy, pak by se jeho vozidlo bez právního důvodu zhodnocovalo opravou novými díly. Poškozený by tak na škodní události „vydělal“. Vzhledem k tomu, že takový postup je z hlediska pravidel náhrady škody nepřijatelný a neodůvodněně by zatěžoval osobu, která za škodu odpovídá, řídí se náhrady škody na vozidle (samozřejmě i jakákoli jiná náhrada škody) shora uvedenými pravidly a uplatňování amortizace je proto třeba přijmout jako fakt a nikoli jako protiprávní jednání pojišťovny.

JUDr. Tomáš Beran

13.10.2005 6:30| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist