Změny v pravidlech silničního provozu – IV. část

Jaké změny na nás chystá vládá po 1. červenci příštího roku?

Novinky v pravidlech silničního provozu po 1. 7. 2006 – část čtvrtá

Bodový systém

Bodový systém bude systém započítávání jednotlivých porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, kdy při dosažení určitého počtu bodů dojde k odebrání řidičského oprávnění. V současné době však není ještě úplně zřejmé, zda v takovém případě dojde i ke ztrátě odborné způsobilosti, což by byl mnohem citelnější postih, neboť ztráta odborné způsobilosti znamená nutnost jí znovu nabýt, pokud chce řidič získat zpět řidičské oprávnění, což znamená splnění podmínek víceméně jako v autoškole.

Původní vládní návrh počítal se ztrátou odborné způsobilosti, verze z Poslanecké sněmovny hovoří pouze o ztrátě řidičského oprávnění, nicméně vlivem pozměňovacích návrhů poslanců nedošlo všude přesně ke sladění pojmů „řidičské oprávnění“ a „odborná způsobilost“ a proto není zřejmé, co přesně bude platit.

Pro účely pravidel započítávání bodů bude platit, že při spáchání více přestupků jedním skutkem se bude započítávat bodové hodnocení pouze pro nejpřísnější z přestupků spáchaných takovým skutkem. To znamená, že pokud pojede řidič rychle, bude u toho telefonovat a ještě bude při tom ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu nesprávným předjížděním, dostane max. tolik bodů, kolik stanoví tabulka bodů pro nejpřísnější z těchto přestupků. Nebude tedy možné, aby policisté, resp. obecní úřad body „sečetli“.

Body se budou též postupně odečítat, a to za 12 měsíců období, ve kterém řidiči nebyla uložena sankce za přestupek, který je v bodovém hodnocení uveden, se odečtou 4 body, za 24 měsíců další čtyři body a 36 měsíců ostatní zbývající body. Nebude-li řidič souhlasit s provedeným záznamem bodového „ohodnocení“, bude dávat zákon možnost podat proti takovému postupu námitky.

„Ceník“ bodů k jednotlivým přestupkům uvedeme v dalším článku.

Kauce

Další částečnou novinkou bude vybírání kaucí. Ačkoli tento institut není v našem právním řádě úplnou novinkou, neboť jej zná zákon o silniční dopravě, právní úprava vybírání kaucí v zákoně o provozu na pozemních komunikacích bude upravena mnohem podrobněji, přísněji a bude se vztahovat na každého. V praxi se tak přiblížíme právním úpravám v zahraničí, kde je vybírání kaucí společně s řadou oprávnění ve vztahu k zabránění v další jízdě poměrně rozsáhlé a propracované.

Kauce se budou vybírat v rozsahu 5 000 až 50 000 korun a policista bude oprávněn k jejich uložení v případě, kdy bude mít důvodné podezření, že se bude řidič vyhýbat správnímu řízení. Právní úprava této otázky bude výslovně vypadat takto:“

Policista je oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč, nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek.

Další pravidla pro kauce budou následující: 

Složení kauce je zárukou, že se řidič dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Při výběru kauce policista poučí řidiče o důsledku vybrání kauce a podmínkách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném potvrzení musí být uveden důvod uložení kauce.

Písemné potvrzení se vystavuje ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista řidiči, jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely policie a jedno vyhotovení předá spolu s vybranou kaucí nejpozději následující pracovní den obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byla kauce vybrána. Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží kauci do úschovy.

Kauce se řidiči vrátí v plné výši, nebyl-li v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání. V opačném případě se kauce započte na zaplacení uložené pokuty. Toto započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení sankce za přestupek. Započtení kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta, vrátí se řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty.

Kauce propadne, jestliže nelze buď řízení ukončit rozhodnutím ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích proto, že podezřelý z přestupku je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný anebo když rozhodnutí ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích doručit pachateli ze shora uvedených důvodů.

Pořádkové pokuty. Výrazně se rovněž zvýši pořádkové pokuty vůči těm, kdo se bez řádné omluvy nedostaví k podání vysvětlení anebo se nedostaví k projednání přestupku. Tyto pořádkové pokuty bude možno ukládat až do výše 5 000,- Kč a to i opakovaně. V současné době jsou tyto pořádkové pokuty ve výši 1 000,- Kč a předvolaným se někdy vyplácelo neozývat se. Do budoucna by tato pořádková sankce měla být dostatečně vysoká na to, aby je od takového postupu odradila.

JUDr. Tomáš Beran

10.8.2005 9:38| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist