Změny v pravidlech silničního provozu – III. část

Jaké změny na nás chystá vládá po 1. červenci příštího roku?

Nové změny v pravidlech silničního provozu po 1. 7. 2006 – III. část.

Dle ust. §75 odst. 9 po novele bude též člen Hasičského sboru oprávněn řídit dopravu. A to takto:“

Příslušník Hasičského záchranného sboru ve služebním stejnokroji s označením příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru je oprávněn usměrňovat pokyny provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události, a není-li přítomen policista nebo strážník obecní policie. Při usměrňování provozu používá pokyny stanovené pro řízení provozu policisty. Obdobné oprávnění má člen nebo zaměstnanec jednotky požární ochrany při řešení mimořádných událostí.

Podrobně a nově (určitou podobnou úpravu již zná současný zákon) bude upraveno zabránění v jízdě. Dle nového §118a bude policista oprávněn přikázat motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla.

Toto oprávnění bude moci použít v následujících případech:

– řidič je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví

– řidič ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii

– řidič řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

– řidič se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem

– řidič se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

– řidič se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

– řidič řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny

– řidič řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

– řidič je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

Tzv. „botičkou“ bude moci policista zabránit řidiči v jízdě též v následujících případech:

– je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno

– vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

– vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního právního předpisu, překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.

I v takových případech však budou platit specifická pravidla pro tyto druhy zabránění v jízdě, a to:

– Policista zajistí zabránění v jízdě vozidla na náklady řidiče nebo provozovatele vozidla.

– Policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě vozidla. Pokud důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič.

– Technický prostředek k zabránění v jízdě nelze použít, pokud by vozidlo tvořilo překážku provozu na pozemních komunikacích.

– Ten, jenž nařídil odtažení vozidla nebo zabránil v jízdě, musí zajistit vozidlo proti odcizení, poškození a vykradení.

Staronovou záležitostí bude zadržování řidičských průkazů. Tuto možnost v minulosti policie měla, v rámci přesunu kompetencí z dopravních inspektorátů na obecní úřady však toto oprávnění pozbyla. V současné době a dle vlády pod tíhou snížené zodpovědnosti řady řidičů bylo třeba k navrácení těchto kompetencí přikročit. Kompetenci k zadržování řidičských průkazů však bude mít pouze policie a nikoli strážníci obecní policie.

Povinností policistů v každém případě bude vždy poučit řidiče o tom, jaké důsledky zadržení má a policista bude současně povinen vydat potvrzení o zadržení řidičského průkazu. Zákon bude rovněž limitovat případy zadržení řidičského průkazu na situace, které v mnohém kopírují shora uvedenou kompetenci zabránění v jízdě. Policista tak bude oprávněn zadržet řidičský průkaz v následujících případech:

– řidič je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví

– řidič ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii

– řidič řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

– řidič se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem

– řidič se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

– řidič se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

– řidič řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny

– řidič řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Jak plyne ze shora uvedeného, bude se zadržování řidičských průkazů týkat zejména řízení pod vlivem alkoholu, dopravních nehod a řízení bez řidičského průkazu. Současně se tedy zadržení řidičského průkazu nebude týkat např. překročení nejvyšší dovolené rychlosti (tím pádem budou výhrůžky rychle jedoucím řidičům ze strany policie, že jim policisté zadrží na místě řidičský průkaz, pokud nezaplatí takovou a takovou pokutu, bez účinku, neboť překračování rychlosti se zadržování řidičských průkazů týkat nebude). Zadržení řidičského průkazu se rovněž nebude týkat řady dalších přestupků, porušování zákazu vjezdu, stání nebo zastavení počínaje a telefonováním za jízdy, nesprávným předjížděním nebo nedáním přednosti konče.

JUDr. Tomáš Beran

Měření a technické údaje

Rozměry a hmotnosti
Zavazadlový prostor (l)0.1
3.8.2005 10:03| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist