Zákaz řízení a řízení vozidel v zahraničí

Jaké jsou hranice zákazu řízení uloženého v ČR a naopak? Můžete si pak udělat v zahraničí jiný řidičák a na ten bez problémů jezdit?

Stále častěji a častěji vnímáme dotazy na téma, jak je to s zákazem řízení motorových vozidel a to jak u nás, tak zejména v zahraničí. Předpokládáme, že se jedná, tedy ten zvýšený zájem,  o aktuální migraci lidí v rámci zimních dovolených, sněhové nadílky a lyžařských zájezdů a tak se k této otázce opět vracíme, jakkoli je celá věc (legislativně) zřejmá už od roku 2012.

Nicméně tedy, V souvislosti s novelou zákona o silničním provozu (361/2000 Sb.), kterou byla od 1. 1. 2012 upravena některá pravidla týkající se omezení pro získání řidičských oprávnění u osob, které přišly o řidičské oprávnění v souvislosti se zákazem řízení v jiném členském státě EU, bych se rád podíval i na častý dotaz v Právní poradně a problematiku řízení motorových vozidel v zahraničí v případě, kdy došlo k zákazu řízení na území ČR a naopak.

1) Zákaz řízení v ČR, řízení mimo ČR
Poměrně častým dotazem čtenářů bývá to, jaký má dopad uložený zákaz řízení v ČR nebo vybodování se v ČR na možnost řízení mimo území České republiky, případně jak moc pomůže si zajistit řidičské oprávnění v zahraničí.

Úvodem je třeba zmínit, že zákazy řízení uložené úřady ČR podle tuzemských právních předpisů samozřejmě platí pouze na území ČR a nikdy přímo v zahraničí, ledaže by zahraniční právní úprava stanovila jinak. Pokud tedy např. zdejší obecní úřad nebo soud vysloví zákaz řízení motorových vozidel, platí tento zákaz pouze pro území České republiky.

To sice na jednu stranu znamená, že z takového zákazu obecně neplyne zákaz řízení v zahraničí, nicméně je nutné očekávat v zahraničí takovou úpravu, která pochopitelně řízení bez platného řidičského průkazu, resp. bez řidičského oprávnění nedovoluje. Pokud by např. úřady při kontrole v zahraničí pojaly podezření, že řidič není držitelem příslušného řidičského oprávnění, a to bez ohledu na to, jestli u sebe má nebo nemá řidičský průkaz, mohly by samozřejmě zahájit podle tamních předpisů správní nebo jiné řízení, jehož výsledkem může být výslovený zákaz řízení na území předmětného státu, anebo i jiný trest podle tamních předpisů (pokuta, trest odnětí svobody apod.).

Na druhou stranu je nepravděpodobné, že by zahraniční úřady dokázaly ověřit, zda předložený řidičský průkaz skutečně osvědčuje, že daná osoba má řidičské oprávnění (resp. že jí nebyl uložen zákaz řízení), jakkoliv řidičský průkaz ještě nic nedokazuje (pokud jej řidič odmítne po zákazu řízení odevzdat, což nesmí a jedná se o přestupek, pak to v zahraničí nejspíš nikdo nepozná).

Vyloučit by samozřejmě nešlo ani variantu, že v některé zemi k řízení motorových vozidel žádné oprávnění není potřeba vůbec (velmi málo pravděpodobná varianta) a samozřejmě v takovém případě a v takové zemi lze řídit zcela bez omezení bez ohledu na to, zda řidič má nebo nemá řidičské oprávnění.

Obecně lze tedy toto subtéma uzavřít s tím, že zákaz řízení vyslovený našimi úřady sice sám o sobě nepředstavuje zákaz řízení mimo území ČR, nicméně je nanejvýš pravděpodobné, ba skoro jisté, že v ostatních civilizovaných zemích by zjištění, že řidiči byl v ČR uložen zákaz řízení, automaticky znamenalo nemožnost řídit v příslušné zemi a tedy porušení tamních předpisů. Na „krátký“ dosah rozhodnutí místních úřadů proto nedoporučuji spoléhat (v rámci EU už vůbec ne). Jakmile totiž na místě zjistí, že nemáte u sebe řidičský průkaz, jistě nebudou váhat si ověřit u našich úřadů, zda vůbec řídit smíte nebo ne.

Výjimka z tohoto pravidla je popsána v části ad 3) dále.

2) Zákaz řízení venku, řízení u nás
Co se možností obráceného postupu týče, je nutné uvést, že to, co bylo uvedeno shora, platí obráceně, tzn. že pokud v zahraničí spácháte dopravní přestupek nebo trestný čin, za který dle tamních předpisů hrozí zákaz řízení, samozřejmě tamní úřady jsou plně kompetentní zakázat řidiči řízení na území jejich státu, ale nemohou samozřejmě zakázat řízení u nás.

I samotné řidičské oprávnění je veřejnou listinou vydanou našimi úřady a zahraničním úřadům nepřísluší právo jej odebírat. Standardní postup je takový, že pokud v zahraničí řidič spáchá delikt, který podle místních předpisů vede k uložení zákazu řízení v dané zemi, může dojít sice i k odejmutí řidičského průkazu, ten však je zaslán tuzemským úřadům a řidič si pro něj pak může klidně zajít a dál v ČR jezdit.

Trest zákazu řízení v zahraničí tedy nikdy neznamená zákaz řízení na území ČR a bez ohledu na to, jaký delikt řidič v zahraničí spáchá, nemůže to samo o sobě vést k uložení zákazu řízení na území ČR.

3) Zahraniční řidičské průkazy
Někteří řidiči uvažovali a uvažují o tom, že když je jim uložen zákaz řízení v ČR, případně se vybodují, tak že si udělají řidičský průkaz v zahraničí a budou tady jezdit i nadále. Tento závěr je zcela mylný, protože pokud má řidič pravomocně uložený zákaz řízení na území ČR, je úplně jedno, kolik a odkud má řidičských průkazů, řídit na území ČR tak jako tak nesmí.

To samozřejmě ale na druhou stranu neznamená, že když má řidič např. český i německý řidičský průkaz a v ČR je mu uložen zákaz řízení, že by nemohl na ten německý (pokud tamní předpisy nestanoví jinak) jezdit po Německu nebo kdekoliv jinde po světě kromě ČR (znovu zdůrazňuji, že to platí s výhradou příslušných právních řádů, které mohou stanovit podmínky jinak).

4) Novinka od 1. 1. 2012
Závěrem bych uvedl pár poznámek k novince, která platí od 1. 1. 2012. V §82 zákona o silničním provozu přibylo následující ustanovení: „Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.“

Toto ustanovení míří částečně proti „průkazové turistice“ v rámci EU, když stanoví, že osoba, která pozbyla oprávnění v zahraničí (bude se týkat typicky cizinců), nemůže v ČR žádat o získání našeho řidičského oprávnění, dokud nevykonala původní trest. Čechů se toto ustanovení týkat moc nebude, protože nepostihuje (pochopitelně) situace, kdy řidič tuzemské oprávnění už má, ale mohlo by dopadnout i na občany ČR, kteří tuzemské oprávnění dosud neměli, ale měli zahraniční a o to přišli.

Hlavním cílem této úpravy je to, aby sem nejezdili cizinci, kteří přišli ve své domovině o řidičská oprávnění a chtějí si udělat oprávnění tady (jak ale plyne ze shora uvedeného, stejně jim český řidičský průkaz u nich doma asi moc nepomůže, protože budou mít uložený zákaz řízení, a to bez ohledu na to, odkud si přivezli jaký řidičský průkaz – resp. alespoň tak to platí podle českých právních předpisů.

31.1.2017 8:32| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist