vyreste-problem-s-osobou-blizkou-352x198.jpg

Vyřešte problém s osobou blízkou!

pokuty

Jak jsme možná zaznamenali v tomto předvánočním čase, všichni jsme se stali součástí mediální kampaně, jejímž cílem je "vyřešit problém s osobou blízkou".

Diskuze

30 komentářů

  Rudolf III.

  Celkem se mi líbil Kraus ve své poslední show. Když nedokážeme vlastní úřad donutit ani uklidit sníh z ulice, co vlastně ještě dokážeme? (nebo tak nějak to formuloval)
  Potřebují co největší krajíc na přerozdělování, pak ještě okrádat občany z již zdaněných příjmů na nesmyslných pokutách a nařízeních. A ani to jim nestačí. A kdo ty peníze bude vydělávat? Když vám banka nepůjčí, protože jí stačí zisky ze státních dluhopisů. Když firmy spekulují jak dostat co nejvíce dotací (od koho ty peníze jsou asi?). Je to cesta do pekel. Jdu vyprázdnit obsah žaludku (vrchem).

  UnLife

  U mě osobně záleží na situaci. Pokud jsem někde přehlíd ceduli a blbě zaparkoval, pokaždý jsem se dokázal s policajtama rozumně domluvit a platil sem max. 200, když mě blejská radar, \“neřídim\“ já, tak jen přijdu na stanici, pozdravim, a tim moje komunikace končí. Většinou je to přestane bavit.

  :

  Přiznat vinu za své chování je jedním ze znaků dospělosti. Takže pokud jako řidič nerespektuju předpisy, měl bych být za to potrestán. A pokud někdo půjčuje auto někomu, kdo nezná předpisy, je to problém majitele, neboť tím nepřímo ohrožuje další účastníky provozu. Ať klidně pokuty platí majitel, pokud nechce označit osobu blízkou, v 99 % dopravních přestupků sám sebe…….

  :

  Přiznat vinu za své chování je jedním ze znaků dospělosti. Takže pokud jako řidič nerespektuju předpisy, měl bych být za to potrestán. A pokud někdo půjčuje auto někomu, kdo nezná předpisy, je to problém majitele, neboť tím nepřímo ohrožuje další účastníky provozu. Ať klidně pokuty platí majitel, pokud nechce označit osobu blízkou, v 99 % dopravních přestupků sám sebe…….

  Pokud někdo půjčuje auto někomu, kdo nezná předpisy, nemá s tím co dělat. Ať si dotyčného zastaví PČR přímo na místě a není možnost se vymluvit. To je obecně návod, jak se tohohle domnělého problému (pro ostatní ale ústavního práva nevypovídat) zbavit. Ale kamery a teplý kancl jsou tak pohodlné, že?

  Honza Zapletal

  Nevím proč by práva deklarovaná ústavou měla zanikat vlastnictvím auta. Co kdybysme přidali vyjímku tam, tam a tam…Zákony dávno platné se najednou nelíbí pohodlným výběrčím dodatečné silniční daně, jaké překvapení.

  trhač

  nejste náhodou akcionář Czech RADAR nebo podobné kokotárny? Protože jinak byste tyhle lejna do éteru nevypouštěl. Ó Ústavo, kam ses poděla?

  Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Zbývá dodat, že kdyby úřady využívaly vhodné prostředky pro dokumentaci a dokazování přestupků, pak by \“problém osoby blízké\“, jak tomu říkají novináři, vůbec nenastal. Protože úředníci preferují šmírování občanů kamerami a skrytými rychlostními pastmi, je výsledkem problematické dokazování. Je to problém, který si zavinili sami, takže si z něj také sami musí pomoci.

  antipirát

  Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.
  Je jen otázkou času, kdy establishment na toto právo zaútočí, stejně jako již zaútočil na práva jiná, například majetková práva nebo právo se shromažďovat, a prolomí tento princip. Možné cesty:
  – právo odepřít výpověď v přestupkových věcech zůstane, protože ve smyslu mezinárodních úmluv má občan v přestupkových věcech nárok na přiměřenou ochranu podobně jako ve věcech trestních. Za odepření výpovědi bude udělována vysoká finanční sankce, aby si prostý lid odvykl toto právo používat.
  – právo odepřít výpověď v přestupkových věcech bude \“vůlí lidu\“ zrušeno. V tom případě dostane policie výbornou příležitost vyšetřovat trestné činy zpočátku jako přestupek a až po získání výpovědi „zjistit nové skutečnosti“ a překvalifikovávat je na trestné činy.
  – vzniknou různé kategorie přestupků, a u přestupků, jejich skutkové podstaty poskytují dostatečnou právní jistotu, že nikdy nenaplní skutkovou podstatu trestného činu, bude popřena možnost nevypovídat

  Pro ještě aplikaci tohoto dílu FSM jsem připravil komprimát ne

  Uživatelé FSM se často dopouštějí následujících chyb:
  – říkají, že neví, kdo jejich auto řídil. Špatně. Hrozí pokuta 5000Kč, protože podle zákona o přestupcích se přestupku se dopustí ten, kdo jako provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení. Kvalita protivníka roste, úřady se už naučily s tímto skoro zapomenutým ustanovením pracovat.
  – říkají, že vozidlo zachycené při nějakém přestupku řídila osoba blízká. Špatně, protože 1. nač jim to usnadňovat 2. v případě, že se prokáže, kdo vozidlo řídil, hrozí postih za nepravdivou výpověď. Je povinností úřadů si zjistit, kdo vozidlo řídil, zda se vůbec jedná o dané vozidlo, kdy a kde. Morální a správné je se na nemorálních křižáckých taženích českých úřadů nepodílet a odepřít výpověď.
  – pošlou na prvotní \“podání vysvětlení\“ zástupce. To je nesmysl a hrozí za to pokuta. Předvolaná osoba je povinna se na výzvu dostavit. Pokud je již zahájeno správní řízení s konkrétní osobou, pak je situace jiná, ale podání vysvětlení zpravidla správnímu řízení předchází a v tomto okamžiku každý jedná sám za sebe.
  – přecenění dopadů práva nevypovídat. Pokud odmítnete spolupracovat s úřadem, způsobíte tím důkazní nouzi, kterou úřad může úspěšně překonat obstaráním různých jiných důkazů, takže \“to neskončí\“. I bez vaší výpovědi může nasbírat dostatek důkazů k tomu, aby se celá věc dostala k soudu. Jako důkaz mohou posloužit jiné svědecké výpovědi, znalecké posudky, předchozí výpovědi apod.

  audis

  oprava: uživatelé FSM
  ad1) říkají \“víme kdo řídil, ale dle par. toho a onoho zák. o obecní/republikové/o přestupcích nebudeme nic říkat.
  ad2) viz ad1, ano odepřou výpověd.

  Nikoloki

  Takže při obvinění z přestupku nebudu moci odepřít výpověď a budu na sebe muset nabonzovat, že jsem v uvedenou dobu právě v lese zakopával čerstvě zamordovanou tchyni?

  Je to možná trošku absurdní, ale až někoho naštvete a půjčí si vaše registrační značky a projede se po vašem městě pod plným plynem, jsem zvědav, co budete mektat potom, při podání vysvětlení.

  _

  § 10, odstavec 1 zákona o silničním provozu mluví jinak

  _

  jenže osoba blízká byla zavedena z trochu jiného důvodu, než aby mohly procházet přestupky proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu

  _

  nejsem, jen nevidím důvod, proč by za prasárny v silničním provozu nemoh přijít trest jen díky zneužití původně dobré myšlenky, záměru (tj. osoby blízké)

  _

  obsílky a výzvy za přestupky chodí dle pouhé registrační značky ? No to jsem fakt netušil :)) Uvidí mou RZ na třeba felicii, co třeba překročila rychlost, půjdou do registru, zjistí, že RZ patří třeba na fábii, takže asi těžko dostane majitel pokutu, že ? Už na fotce nebudou sedět auta… Nehledě na to, že jakmile přijdu o RZ, jdu to hned nahlásit na policajty pro případ, kdyby si je nějaká socka půjčila třeba na bezplatné tankování ……

  Rejpal

  \“pokud jako řidič nerespektuju předpisy, měl bych být za to potrestán\“
  To je právě klíčová otázka! Neměli by být lidé trestání pouze a výhradně za to, co skutečně SPÁCHAJÍ a ne za to, že FORMÁLNĚ poruší nějaký předpis bez toho, aby sebemenším způsobem ohrozili jakýkoli zájem společnosti zákonnou normou chráněný?
  Možná se budete divit, ale celkem dost vražd je spácháno nožem. Podle Vaší logiky tedy každý, kdo používá, vlastní nebo zakoupí nůž je potencionální vrah a protože podle Vašeho mínění \“Přiznat vinu za své chování je jedním ze znaků dospělosti\“ měl by se každý, kdo vlastní nebo používá nůž se jít udat za vraždu. To je dost divná \“logika\“, ne?
  Co to otočit a začít stíhat lidi za to, co skutečně provedou? Tedy neřešit, kdo nůž má či používá, ale omezit se na to, kdo jej použije proti někomu jinému? Nepřipadá vám to logičtější?
  Stejně je to s Vámi popsaným pácháním přestupků. To, že někdo na rovném, přehledném a zcela prázdném úseku dálnice jede 130,1 km/h je formálně přestupek, ale dopustil se ten člověk skutečně nějakého jednání, které je prokazatelně v rozporu se zájmem chráněným společností? No samozřejmě, že ne! Tedy stejně se pak můžeme ptát, proč právě třeba rychlost 130 km/h, proč ne 127,896 nebo 141,056 km/h? Je skutečně překročení rychlostního limitu, který si někdo vycucla z prstu nějakým jednáním proti jakémukoli chráněnému zájmu společnosti?
  Na Vašem příspěvku je vidět, že \“vymývání mozků\“ funguje výborně. Vzpomeňte si na to, až se budete divit, jak je možné, že například 50 milionů Němců zblblo kdysi do té míry, že statisíce lidí žádali otrávit ve vyhlazovacích táborech…

  Myslel jsem, že vám minimálně dojde, že se auto shoduje barvou a typem. Ale to nic. I přesto si potom práskněte manželku. 😀

  Rejpal

  Ad zneužití původně dobré myšlenky, záměru – buď s tímto ustanovením Listiny základních práv a svobod jednotlivce souhlasíte, a pak tak musíte činit VŽDY bez ohledu na vlastní momentální parciání zájem (vybírání pokut), nebo s tímto ustanovením nesouhlasíte a pak potlačujete demokratické principy a svobodu jedince a tím se dopouštíte trestného činu – tedy Vaše jednání je společensky nebezpečnější než jednání, které tak horlivě hodláte stíhat.
  Jenom upozorňuji, že za těmi, kteří postupovali podle Vašich příspěvků jsou statisíce mrtvých (nacisté, komunisté, enviromentalisté…).

  \“půjdou do registru, zjistí, že RZ patří třeba na fábii\“
  A proč by jako měli něco řešit v nějakém registru? Když tito lidé změní zákon v rozporu se Základní listinou práv a svobod jedince jen proto, aby mohl úředník vybrat víc peněz na pokutách, tak je pak zbytečné se namáhat s nějakým registrem, ne? To je přeci marginální drobnost proti zásahu do právního principu daného Ústavou, nemyslíte?
  Proč by se ti, kteří hodlají potlačovat základní práva a svobody jednotlivce měli zdržovat s nějakým registrem fakt nechápu…

  Ty vo*e ty už sem radši nic nepiš. Ty máš ten mozek už úplně vymytej. Zajímalo by mě, kolik ty toho najezdíš.

  Rejpal

  Zase viz přestupkový zákon – přestupkem není jednání, které naplňuje všechny formální znaky přestupku, avšak nedojde k materiálnímu naplnění přestupku – tedy není ohrožen žádný zájem společnosti, který je příslušnou právní úpravou chráněn.
  Tedy když na rovném a přehledném úseku s mírným provozem zachytí kamera Váš vůz, jak jede místo 50 km/h třeba 50,1 km/h, nemusí se apriori jednat o přestupek. Ale pozor – může! To je věc prokazování správním orgánem.
  A jsme zase zpátky na začátku…

  ANO problém je jinde. Problém je v tom, že orgány veřejné správy chtějí co nejjednodušeji vybrat pokutu (je jedno od koho) a ústava jim v tom \“brání\“.
  Jako rodina máme auto, kdysi nám ho koupili moji rodiče a je registrováno na mě. Protože mám ale služební auto, s naším rodinným jezdí manžel. Pokud manžel špatně zaparkuje, nevidím důvod, proč bych měla být potrestána já. Na druhou stranu, manžela miluji a rozhodně nepůjdu na úřad s tím, že řídil on a \“ať si to vyžere\“.

  Rejpal

  Zase viz přestupkový zákon – přestupkem není jednání, které naplňuje všechny formální znaky přestupku, avšak nedojde k materiálnímu naplnění přestupku – tedy není ohrožen žádný zájem společnosti, který je příslušnou právní úpravou chráněn.
  Tedy když na rovném a přehledném úseku s mírným provozem zachytí kamera Váš vůz, jak jede místo 50 km/h třeba 50,1 km/h, nemusí se apriori jednat o přestupek. Ale pozor – může! To je věc prokazování správním orgánem.
  A jsme zase zpátky na začátku…

  PlusOne

  Problém je opravdu jinde.
  Pokud se zapomenu ve městě, OK, to je bez diskuze. Ale ruku na srdce – kolikrát jste viděl policisty měřit rychlost tam, kde je rychlá jízda opravdu nebezpečná, a kolikrát tam, kde \“to vynáší\“?
  Pokud mě změří na takovém místě, a pokud si mě ihned po přestupku nezastaví, aby mě řádně oflastrovali, s chutí jim na úřadě ukážu pomyslný prostředník.
  Ohledně toho \“půjčování auta\“ – máme s přítelkyní každý svoje, obě jsou psané na mě. Pokud se s \“mým\“ autem dopustí přestupku, měl bych ji sprostě udat? Jak byste se v takové situaci zachoval Vy? Osobně využiju ústavního práva nevypovídat, ať si to řeší, jak chtějí, já jim nemusím dokazovat nic, oni mě mají co dokázat…

  PlusOne

  Asi narážíte i na Autowebu probíraný Formální x Materiální aspekt přestupku. Ostatním doporučuju přečíst, je to zajímavé čtení 😉
  http://www.autoweb.cz/materialni-aspekt-prestupku-soumrak-prestupku-v-cechach-cast-iv/

  Michal

  Nezlobte se, ale vy jste opravdu neuvěřitelný hlupák. Samozřejmě, že by se policie do registru podívala, protože by chtěla zjistít, čí to vozidlo, které přestupek spáchalo, je. A tak by nezjistila nic jiného, než to, že SPZ patří na jiný vůz. \“Přiznat se patří ke znaku dospělosti.\“ Jistě, určitě byste s radostí vypovídal proti někomu, na kom vám záleží, jen ať policie něco dělá a jen nesedí v teplíčku na služebnách. To, že někdo něco spáchal a policie to není schopna prokázat, není vina toho kdo to spáchal, ale policie, protože je neschopná. K návrhu, že by za volantem měla platit presumpce viny a já měl policii dokazovat, že jsem někde nebyl nebo něco nespáchal, se snad ani nebudu vyjadřovat.

  Amazon

  Zamyslete se kdo tu vládne ! Zrušení osoby blízké prosadil pan Stanislav Huml. Bývalý aktivní komunista , který potopil i současného spolustraníka VV Víta Bártu. Tomuto nyní vládnoucímu a rozhodujícímu poslanci není nic cizí!Bral úplatky,bonzuje a je komanč. To je přátelé SÍLA !

  Amazon

  Hoši jste upně mimo. Vubec nejde o to že někdo odepře,nebo neodepře vypovídat zdali řídil,nebo neřídil. Jde o výběr peněz od řidičů,buď na ulici státní policií,nebo úředníkem na odboru dopravy tedy opět státním úředníkem. Jde o napnění penězovodů a destrukci obyčejných šoférů a jejich rodin. To ale nikdo nevytáhl. Proč asi ? To ví každý rozumně a logicky uvažující člověk.

Zpět na článek

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy a personalizaci reklam. K tomu využíváme své partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Více informací o nastavení cookies naleznete zde.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

TOPlist