Vozíky za osobní auta

Jaký přívěsný vozík a kdy si smíte připojit za vozidlo skupiny B?

Ačkoli již vyšel článek na téma skupin řidičských oprávnění a jejich podskupin, který rámcově zpracoval problematiku týkající se oprávnění k řízení jednotlivých vozidel, bude tento článek dopodrobna věnován problematice vozidel kategorie B a přívěsným vozidlům za ně.

Ust. §81 zákona č. 361/2000 Sb. uvádí k této problematice následující:

„(4) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost 2) motorového vozidla.

(10) Řidičské oprávnění skupiny B + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písm. c).“

Jak patrno ze shora uvedeného ustanovení, dělí se případy řízení vozidla do 3,5t s přívěsnými vozíky na následující případy:

1) Vozidlo do 3,5t + vozík do 750 kg

Tento první případ pokrývá shora uvedené ustanovení odst. 4, písm. a). V takovém případě je možno např. za vozidlo, které váží 3 000 kg, připojit vozík, který váží 700 kg, celková hmotnost soupravy tak bude 3 700 kg. K řízení takové soupravy postačí skupina B.

2) Vozidlo + vozík celkově do 3,5t (tj. i vozík nad 750 kg)

Tento případ je upraven v odst. 4, písm. c). Jak je z textu patrno, nemůže v takovém případě překročit maximální přípustná hmotnost soupravy 3 500 kg. Výhodou však je, že vozík může být těžší než 750 kg oproti prvnímu případu. To je však možné jen tam, kde maximální přípustná hmotnost vozíku nepřesáhne pohotovostní hmotnost vozidla (třeba prověřit v technickém průkazu). To znamená, že vozidlo, které má pohotovostní hmotnost 2 000 kg může táhnout vozík s maximální hmotností až 1 500 kg a postačí na to skupina B.

3) Vozidlo do 3,5t + vozík nad 750 kg

Pokud se nebude jednat o případ pod bodem 2, např. proto, že pohotovostní hmotnost vozidla bude 3t a maximální hmotnost vozíku bude 1 500 kg, už skupina B nepostačí a bude pro takový případ řidič potřebovat skupinu B+E.

Vyhláška 341/2002 Sb. stanoví ještě několik dalších technických požadavků, zpravidla vztahů hmotnosti, pro připojitelnost. Jsou to následující pravidla:

(1) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla. U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností každého z vozidel soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy traktoru, respektive návěsu. Podíl hmotnosti připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém průkazu traktoru.

(2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.

(3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.

(4) Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, a první nápravou přívěsu, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, musí být nejméně 3,00 m.

(5) Prostřední vozidlo soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost, jakou má poslední vozidlo soupravy.

(6) Nebrzděná vozidla kategorie 0 1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.

(7) Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií 0 1 a 0 2 platí

a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie 0 1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,

b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie 0 2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N 1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N 1 G.

(8) Okamžitá hmotnost přívěsů kategorií 0 3 a 0 4 v jízdní soupravě nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.

(9) Do jízdní soupravy s tažnými vozidly kategorií M 1 a N 1 smí být zapojeno přípojné vozidlo kategorie 0 1 nebo 0 2 o maximální celkové šířce vyhovující podmínce, aby bod činné svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného vozidla, který je nejbližší rovině vymezující největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále než 400 mm od této roviny, měřeno na každé straně (po obou stranách) soupravy vozidel zapojených do soupravy a podélné ose.

(10) Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky, musí být opatřeno tažné vozidlo doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.

JUDr. Tomáš Beran

1.12.2006 5:10| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist