Víte, co si policisté mohou dovolit?

Rádi bychom věřili, že jde o ojedinělé výjimky, ale někteří policisté kontrolují i to, oč je nikdo nežádal – a co jim zákon nedovoluje. Přečtěte si, kde končí pravomoci a začíná zvůle.

1) Kdy vám mohou dát pokutu?

Policista:

Policista je oprávněn odhalovat všechny dopravní přestupky, tj. všechny přestupky týkající se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Co se ukládání sankcí týče, policista ukládá zpravidla pokuta na místě (v tzv. blokovém řízení). Tam, kde zákon však umožňuje uložit zákaz řízení, policista přestupek projednat blokově nesmí a musí, bez ohledu na dohodu s řidičem, postoupit projednání takového přestupku obecnímu úřadu k projednání.

Strážník:

Strážník obecní policie je oprávněn odhalovat a projednávat blokově dopravní přestupky výslovně uvedené v §86, písm. d) zákona o přestupcích, tj. zejména:

porušení zákazu vjezdu, stání a zastavení  pouze však za podmínky, že je takový zákaz stanoven místní úpravou (tj. značkou),
překročení nejvyšší dovolené rychlosti,
pohyb chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích,
nedovolené použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku,
nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích,
porušení zákazu stání na komunikaci, na níž lze stát pouze po zaplacení parkovného.

2) Kdy mohou požádat o předložení dokladů?

Policista:

Policista je oprávněn při kontrole požadovat od řidiče osobního vozidla, aby předložil:

řidičský průkaz,
osvědčení o registraci vozidla,
doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního zákona,
doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče nad 60 let věku.

Strážník:

Strážník je oprávněn při kontrole požadovat:

řidičský průkaz,
osvědčení o registraci vozidla.

Co se týče občanského průkazu, v dokladech, které je řidič povinen předložit, nefiguruje. Na druhou stranu však policista nebo strážník je oprávněn zjistit totožnost v případě, kdy je např. řidič podezřelý ze spáchání přestupku nebo pátrá-li policie po hledané osobě a řidič se takové osobě podobá. Fakticky na tyto případy lze požadavek na občanský průkaz „naroubovat“ vždy, takže i občanský průkaz řidič automaticky předkládá.

3) Kdy vás mohou zastavit?

Policista:

Policista je oprávněn zastavit řidiče prakticky z jakýchkoli důvodů.

Strážník:

Strážník smí zastavit řidiče:

před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu.

4) Kdy vám mohou prohledat auto?

Policista:

Policista je oprávněn prohlédnout vozidlo:

při pronásledování pachatelů některého ze zvlášť závažných úmyslných trestných činů anebo jiných úmyslných trestných činů, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva,
při pátrání po těchto pachatelích a věcech pocházejících anebo souvisejících s uvedenými trestnými činy,
 při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech, je-li důvodné podezření, že tomu tak je.

Toto své právo policista samozřejmě nesmí zneužívat a je povinen před jeho využitím být schopen takový zákrok odůvodnit.

Strážník:

Strážník takové oprávnění nemá.

5) Kdy mohou vaše auto odtáhnout?

Policista i strážník smí nařídit odtah v případě, kdy vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích a v případech stanovených zákonem o pozemních komunikacích (čištění pozemní komunikace apod.).

Zadržení vozidla, odtah – pouze postup dle ust. §118a zákona o silničním provozu

Policista:

Policista je oprávněn nařídit nucený odtah nebo zabránit v další jízdě, pokud řidič:

– je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,

– ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,

– řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
– se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
 
– se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

– se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
 
– řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,
 
– řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

– je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

A dále v případě, kdy:

– je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno,
 
– vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích 34a) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,

– vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážen, překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.

Strážník:

Strážník takto postupovat nemůže, je toliko oprávněn zavolat policii a řidič je současně povinen setrvat na místě.

6) Kdo vás může vyzvat k dechové zkoušce?

Jak policista, tak strážník jsou oprávněni vyzvat řidiče k testu na alkohol nebo jinou návykovou látku.

JUDr. Tomáš Beran

24.9.2007 11:48| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist