Soutěžní podmínky

Všeobecné soutěžní podmínky

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky soutěže (dále jen „Podmínky“)stanovují závazná práva a povinnosti účastníků soutěže pořádané společnostíLIMEMEDIA a.s., se sídlem Praha 2, Nad Petruskou 63/1, PSČ 120 00, IČ:27369463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudemv Praze, oddíl B, vložka 10117 (dále jen „pořadatel“). Přihlášením se dosoutěže portálu Autoweb.cz v souladu s těmito Podmínkami vyjadřujesoutěžící svůj souhlas s Podmínkami v aktuálním znění Všeobecnýmisoutěžními podmínkami pořadatele.

1.2. Soutěž probíhá v období od 14.6.2010 do28.6.2010. Soutěžící zašlou své příspěvky v podobě příběhů (dále jen„příspěvky“) do soutěže s portálem Autoweb.cz v souladu s těmito Podmínkami v obdobíprvního týdne soutěže, tedy od 14.6. do 20.6. 2010. Příspěvky lze zasílat pouzeprostřednictvím formuláře, který je umístěn na portálu Autoweb.czV následujícím týdnu, od 21.6.2010 do 27.6.2010, bude probíhat hlasovánínávštěvníků portálu Autoweb.cz o nejlepší příspěvek. 28.6.2010 proběhnevyhlášení výsledků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu konánísoutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení.

1.3 Hlasovat mohou všichni návštěvníci portáluAutoweb.cz, i ti neregistrovaní. Počet hlasů, které soutěžní příspěvekobdrží, není omezen, omezena je jen možnost dávat hlasy opakovaně jednomusoutěžnímu příspěvku. V praxi to znamená, že v průběhu 24 hodinmůže libovolný počet soutěžících dát po jednom hlasu různým příspěvkům, jeden atentýž příspěvek může obdržet pouze jeden hlas od téhož člověka za24 hodin

II. Pravidla účasti v soutěži

2.1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osobastarší 18 let; mladší fyzické osoby se mohou účastnit soutěže a přijímatpřípadné výhry pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (dále jen „soutěžící“).

2.2. Podmínkou účasti ve soutěži je dodržovánítěchto Podmínek. Vztahy neupravené těmito Podmínkami se řídí Všeobecnýmisoutěžními podmínkami pořadatele. Příspěvky zaslané jiným způsobem, nežuvedeným v čl. I. odst. 1.2., nebudou do soutěže přijaty.

2.3. Do soutěže nesmí být zaslány a ze strany pořadatelenebudou přijaty žádné příspěvky s protiprávním, pohoršujícím,diskriminujícím, ponižujícím, zesměšňujícím či jinak závadným obsahem (dále jen„nevhodné příspěvky“). Pořadatel si vyhrazuje právo takové nevhodné příspěvkybez náhrady odstranit.

III. Autorská práva a ochrana třetích osob

3.1. Zasláním příspěvků do soutěže vyjadřuje soutěžícívůči pořadateli tu skutečnost, že je oprávněn s příspěvkem nakládat,zejména že je autorem příspěvku nebo má od autora výslovný a prokazatelnýsouhlas k jeho zveřejnění či zařazení do této soutěže, a současněprohlašuje, že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k příspěvkuzpochybňovala nebo se bránila jeho zveřejnění.

3.2. Zasláním příspěvku do soutěže poskytujesoutěžící pořadateli bezúplatné, nevýhradní, teritoriálně a časově neomezenéoprávnění (licenci) k užití příspěvku v rámci soutěže samotné, jakoži k propagaci Pořadatele soutěže a soutěže samé prostřednictvím portálůPořadatele. Pořadatel je oprávněn poskytnout k užití příspěvku podlicenci.Pořadatel není povinen licenci využít.

3.3. Každý soutěžící je povinen při pořizování příspěvkůdbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména jejich soukromí a práv naochranu osobnosti. Zasláním příspěvků do soutěže dává soutěžící jednoznačněnajevo, že splnil podmínky tohoto odstavce a že souhlasí s tím, že zcelaodpovídá za porušení těchto práv.

IV. Vyhodnocení soutěže

4.1. Soutěž bude mít dvě části. V prvníčásti mohou návštěvníci portálu prostřednictvím formuláře zasílat svépříspěvky, které v prvním kole nebudou zveřejněny. První kolo končív pondělí 21.6. 2010 v 9.00 hodin.V druhé části soutěže jižnelze příspěvky zasílat. Návštěvníci portálu mohou pouze hlasovat o desetpříspěvků, které dle vlastního uvážení vybrala redakce ze všech obdrženýchpříspěvků. Příspěvek, který od všech návštěvníků portálu Autoweb.cz získánejvíce hlasů, vítězí. Hlasovat mohou registrovaní i neregistrování návštěvníciportálu Autoweb.cz. Registrovaní účastníci se aktem registrace stávajísoutěžícími. Soutěžící, který bude v průběhu druhého kola soutěže hlasovatjako 2000. v pořadí ze všech účastníků soutěže vítězí. Druhé kolo končí v pondělí27.6.2010 v 9.00 hodin.

Vyhlášení vítězů

4.2. Příspěvek (odesílatel příspěvku)s největším počtem hlasů vyhraje cenu v podobě pasivního detektorupolicejních radarů Beltronics RX65 Euro od společnosti AntiRadary.NETs.r.o.

4.3. Soutěžící (zaregistrovaný návštěvník portáluAutoweb.cz), který bude v průběhu druhého kola soutěže hlasovat jako 2000.v pořadí ze všech účastníků soutěže vyhraje cenu v podobě pasivníhodetektoru policejních radarů Beltronics RX65 Euro od společnosti AntiRadary.NET s.r.o.

Výherci budou kontaktováni nejpozději do týdne odskončení soutěže emailem či telefonicky. Detailní podmínky čerpání výhry je napřímé domluvě výherce se zástupcem portálu Autoweb.cz

4.3 Limemedia a.s. si vyhrazuje právo smazatduplicitní hlasy, které vyhodnotí její systém jako neplatné, pokud na základětěchto informací zjistí podvodné hlasování účastníka soutěže, diskvalifikujeho.

V. Ostatní ustanovení

5.1. Pořadatel neodpovídá za události mimo svoukontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné péče předvídat,zejména události mimo kontrolu Pořadatele.

5.2. Soutěžící uděluje Pořadateli souhlas sezpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejichzveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraněosobních údajů. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže souhlasí soutěžící s tím,že Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a místo bydliště výherce.Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté soutěžícím.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnittyto Podmínky, a to k datu oznámení takové změny. V takovém případěnové znění Podmínek nahrazuje stávající znění, a to k datu účinnostinového znění. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit soutěž na základěoznámení zveřejněného na serverech Pořadatele.

6.2. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnostidnem 14.6.2010

6.6.2010 12:00

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist