Sníh spadlý ze střechy na auto – náhrada škody

Kdo, komu, v jakém případě a do jaké výše odpovídá v případě pádu sněhu na auto, pokud dojde k jeho poškození?

Ve starším článku jsem rozebíral problematiku odpovědnosti za škodu v případě padlého stromu do cesty, dnes se podívám na odpovědnost za škodu v případě pádu sněhu na zaparkované auto ze střechy domu.

Přišla zima a někde napadl sníh. Jako obvykle dochází k výkyvům teplot a napadlý sníh začne tát. To vede k jeho pádům ze střech budov na chodníky, na silnice a na zaparkovaná auta u chodníků. Ráno přijdete k autu a místo předního skla máte díru a auto plné sněhu. Vůči komu uplatnit škodu?

1) Odpovědnost za škodu
V daném případě je možné uplatnit jako druh odpovědnosti za škodu obecnou odpovědnost za škodu podle ust. §420 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého platí:
„Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“

Jak patrno, aby bylo možno uplatnit nároku na náhradu škody, je nutné porušení nějaké povinnosti. Osoba, která za škodu odpovídá, bude mít tendenci vám tvrdit, že žádnou povinnost neporušila, takže jaký nárok na náhradu škody.Podle §415 občanského zákoníku ale platí:
„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“

Jako poškozený tedy budete tvrdit, že osoba odpovídající za škodu porušila právě tuto povinnost, protože když by si počínala odpovídajícím způsobem a včas nános sněhu odstranila, tak by ke škodě nedošlo.

Osoba odpovídající za škodu bude tvrdit, že ale škodu nezavinila a tudíž za ní neodpovídá. Podle ust. §420 odst. 3 občanského zákoníku totiž platí:
„Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.“

Osoba odpovídající za škodu se proto může snažit prokazovat (a důkazní břemeno je na ní), že škodu nezavinila. Bude pak záležet na okolnostech, za kterých došlo k pádu sněhu na auto a na tom, jestli opravdu ke vzniku škody došlo bez zavinění takové osoby. Obecně lze uvést, že pokud daná osoba odpovídající za škodu sníh na svojí střeše prostě ignoruje, tak se své odpovědnosti sotva zprostí. Pokud ale např. prokáže, že byla vánice, silný vítr a během 30 minut napadl na střechu sníh, který ještě během té vánice spadl a nebylo možné pro povětrnostní podmínky sníh ze střechy odstranit, může se ze své odpovědnosti vyvinit. Opět ale záleží na okolnostech a na tom, jestli se udělalo dost pro to, aby ke škodě nedošlo, tzn. dost proto, aby došlo k vyvinění z odpovědnosti.

Obvykle však osoby, které za škodu odpovídají, takovou argumentaci ani nezkouší a škodu hradí.

2) Kdo za škodu odpovídá
Za škodu odpovídá vlastníkovi auta (poškozenému) vlastník příslušné nemovitosti (budovy), ze které sníh spadl. Nejvhodnější je proto zjistit vlastníka budovy z katastru nemovitostí a toho kontaktovat s uplatněním nároku.

Pokud se jedná o dům s bytovými jednotkami ve vlastnictví jednotlivých vlastníků, je nejefektivnější kontaktovat příslušné SVJ. To sice není vlastníkem příslušného domu, ale ve věcech správy společných prostor za vlastníky jedná.

3) Jak se škoda uplatňuje
Pokud ráno přijdete k autu a to je poškozené spadlým sněhem nebo ledem, je důležité nejprve pořídit vlastní fotodokumentaci, případně zjistit svědky, kteří to viděli (pokud jsou). Pokud máte na vozidlo sjednané havarijní pojištění a budete škodu primárně uplatňovat ze svého havarijního pojištění (viz dále), je nutné to oznámit pojišťovně, aby se na auto přijel likvidátor podívat.

Až do pořízení fotodokumentace a pokud je auto po poškození nepojízdné (např. bez toho, aniž muselo dojít k odstranění střepů a dalších známek poškození) je vhodné s autem nejezdit, případně s ním nejezdit vůbec a nechat jej odtáhnout do servisu, jak je, aby bylo možno i později zadokumentovat rozsah poškození. Rozhodně nelze doporučit odstraňovat rozsah poškození, dokud není pořízená fotodokumentace a zápis o poškození, můžete se pak dostat do důkazní nouze ohledně rozsahu poškození. Pokud je poškození takového charakteru, že s autem jezdit lze, není problém s ním jezdit, ale fotodokumentaci na místě je nutné pořídit vždy.

Samotný nárok vůči tomu, kdo za škodu odpovídá, je vhodné uplatnit bez prodlení a písemnou formou. Vlastníci domu mají zpravidla sjednané odpovědnostní pojištění, takže vás odkážou na svou pojišťovnu, jejíž likvidátor se na auto přijde podívat a pořídí si vlastní dokumentaci rozsahu poškození. V každém případě by ale korespondence měla probíhat vždy s vlastníkem, protože poškozený nemá, není-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, přímý nárok proti pojišťovně.

Po zadokumentování a opravě pak předložte vlastníkovi domu fakturu za opravu a ten je povinen jí v rozsahu skutečné škody (viz dále) proplatit.

4) Jak vysoká je náhrada škody?
Je nutné nezapomínat, jak jsem v několika článcích dříve uvedl, že při určování výše škody se vychází z ceny v době poškození (§443 občanského zákoníku). To znamená, že pokud spadne sníh na 10 let staré auto, tak nemáte nárok na úhradu plné ceny opravy, ale pouze na úhradu ceny opravy mínus opotřebení (amortizaci), protože poškozené díly nebyly v době poškození nové, ale už použité a jejich cena tedy není cena nových dílů. U 10 let starých aut může být taková amortizace klidně 50% (to je jen odhad, to by musel určit v konkrétním případě znalec), každopádně ale u starších aut nepočítejte s tím, že vám bude uhrazena celá cena opravy, ale pouze tzv. skutečná škoda (viz jeden z dřívějších článků o skutečné škodě).

Pokud by vám škodu hradil přímo vlastník domu, tak ten to nutně vědět nemusí, ale počítejte s tím, že jeho pojišťovna amortizaci započítá, takže se to přes ni určitě dozví. Pamatujte také na to, že vám sice za škodu odpovídá přímo poškozený, ale výše náhrady škody a plnění od pojišťovny (odhlížím od spoluúčastí apod.) by měla být zásadně stejná. Samozřejmě vést spory přes znalce o tom, kolik je skutečná škoda, lze a s ohledem na postup pojišťoven, které škodu podsazují, se do takového sporu můžete dostat velmi snadno.Jiným řešením je likvidace přes vlastní havarijní pojištění.

To s sebou sice nese zpravidla úhradu spoluúčasti, kterou obvykle nelze uplatnit vůči viníkovi (viz jeden z mých předchozích článků o vztahu odpovědnostního a havarijního pojištění), nicméně pokud je spoluúčast nízká, může to být finančně zajímavější než likvidace přes viníka, kdy poškozený dostane „jen“ skutečnou škodu. V havarijním pojištění se totiž likviduje z ceny opravy, pouze po odečtení spoluúčasti. Nevýhodou může být ztráta bonusu, nicméně tam, kde si to pojišťovny mohou zregresovat vůči odpovědnostní pojišťovně viníka, tak na bonusy zpravidla nesahají. To je ale nutné si s vlastní pojišťovnou předem vyjasnit.

V každém případě je nejdůležitějším krokem zajištění dostatku důkazu o vzniku a rozsahu škody, neboť právě v tom se dělá nejvíce chyb. Pamatujte totiž, že jako poškozený budete muset porušení povinnosti, škodu a příčinnou souvislost prokazovat vždy vy.

19.1.2012 8:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist