Smí policie použít řidiče a jejich auta jako živé štíty?

V souvislosti s nedávným incidentem se podíváme podrobně na situaci, zda mohou policisté udělat z ostatních účastníků provozu zátaras i proti jejich vůli.

Poměrně slušné pozdvižení vyvolala zpráva referující o případu z nedávné doby, kdy policie (ne)dobrovolně využila několika řidičů a jejich aut proto, aby vytvořila zátaras proti vozidlu, jehož řidič ujížděl hlídkám policie a odmítal zastavit. Jak plyne z kusých agenturních zpráv, policisté nařídili zablokovat řidičům v Legerově ulici celou šířku silnice tak, aby ujíždějící řidič nemohl projet.

Nutno doplnit, že řidiči zůstali v autech, aniž by tušili, že byli využiti jako potenciální nárazník pro zastavení jiného auta. Okamžitě se (a nutno dodat, že zcela oprávněně) vyrojily otázky, jestli takový postup byl v souladu se zákonem. Pojďme se tedy podívat na to, kdy řidiči mají nebo nemají (jestli vůbec) povinnost nastavit svůj krk tak, aby udělali práci za policisty, kteří jsou za takové riziko (narozdíl od řidičů) placeni.Co se oprávnění policistů v rámci usměrňování provozu a dávání instrukcí řidičům, kam a kdy mají jet, týče, platí zejména ust. §124 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., které stanoví:

„Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou příslušníci Policie ve služebním stejnokroji oprávněni zejména
a) dávat pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích,
b) zastavovat vozidla,
c) zabránit v jízdě řidiči podle § 118a,
d) zadržet řidičský průkaz podle § 118b,
e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, popřípadě jiný veřejný zájem…“

Jak patrno ze shora uvedeného seznamu kompetencí, je policista oprávněn řidiče v daném místě nejen zastavit, ale také jim zakázat, aby někam odjeli, pokud to vyžaduje bezpečnost nebo plynulost silničního provozu anebo jiný veřejný zájem. Tato formulace je natolik široká, že pod veřejný zájem se bohužel vejde cokoliv.

Odpověď na první otázku, jestli policista tedy je oprávněn přikázat řidiči, aby auto postavil tam a tam a neodjížděl s ním, je kladná. Obecně k tomu oprávněn je.Současně je nutné zmínit, že i když řidič s takovým postupem nesouhlasí, platí obecně tzv. presumpce správnosti správních rozhodnutí, tzn. že se automaticky má za to, že řidič musí poslechnout, i když má pochybnosti o tom, jestli všechny podmínky jsou splněny. Tzn. řidič se sice může hádat, že podle jeho názoru podmínky splněny nejsou, ale uposlechnout je obecně povinen.

To na druhou stranu neznamená, že musí splnit každou, s prominutím, hloupost, kterou si policista vymyslí. Hranice presumpce správnosti je vytyčena tzv. excesy, tj. zjevným vybočením z pravomocí stanovených zákonem (příklad – policista po Vás bude chtít, abyste při silniční kontrole zazpívali státní hymnu). Je-li tedy konkrétní požadavek oním excesem, tedy vybočuje-li zjevně z kompetencí stanovených zákonem, nikdo není povinen takový příkaz uposlechnout. Do stejné kategorie případů pak spadá i to, kdy je po dotyčném vyžadováno jednání ohrožující jeho majetek, zdraví nebo život (příklad – policista by vás nutil, abyste riskantní, nebezpečnou a (sebe)ohrožující jízdou pronásledovali společně s ním ujíždějícího pachatele trestného činu nebo přestupku) tím více, pokud následek, který hrozí takovou jízdu, je zjevně v nepoměru k následku, pokud ujíždějící řidič nebude zastaven.A právě o takový případ se zřejmě jednalo i v dané situaci. Vystavit řidiče nebezpečí újmy na zdraví nebo smrti tím, že z nich policie udělá živé štíty na zastavení ujíždějícího řidiče, navíc v situaci, kdy zjevně a bezprostředně hrozila (pokud by nezastavil a došlo k prudkému nárazu ve vysoké rychlosti do stojících aut) vážná újma na zdraví nebo ohrožení života nic netušících řidičů a ostatních spolucestujících v dotčených vozidlech, stejně tak jako značná materiální škoda, pokud by ke srážce došlo (zastavení jednoho řidiče by rozhodně nemohlo ospravedlnit zdemolování několika vozidel nezúčastěných civilistů, i kdyby přitom nebyl nikdo zraněn), tak představuje zjevně exces z výkonu kompetencí zasahujících policistů jako zcela zjevně nepřiměřené opatření, kterým hrozila mnohem větší újma než ta, že jeden řidič nebude zastaven.


Bylo to na úrovni situace, jako kdyby vás policista požádal, abyste se postavili tady a tady a pak z něho vypadlo, že chce, abyste tam stáli proto, že o 20 metrů dál je pachatel trestného činu nebo přestupku se střelnou zbraní v ruce, tak tam máte stát, aby trefil vás a ne jeho. O to odsouzeníhodnější to bylo jednání, pokud to řidiči ani nevěděli.A co v takové situaci dělat? Pokud vám policista neřekne, proč chce, abyste tam stáli, těžko se posuzuje, jestli se o exces jedná nebo ne. Nemohu to tvrdit s jistotou (ze záznamů jsem to nedohledal), ale v daném případě to řidičům asi neřekli. Pokud jim to neřekli, těžko mohli neuposlechnout, protože nemohli posoudit oprávněnost takového požadavku, tj. jestli se o exces jedná nebo ne. Já bych samozřejmě po právní stránce v takové situaci doporučil si důvody zjistit a pokud by policista uvedl jako důvod to, co nastalo v popisovaném případě, bylo by to bez dalšího možné posoudit jako exces a bylo by možno bez právních následků takovou výzvu neuposlechnout. Pokud to policista ale odmítne uvést, lze to odmítnout jen s obtížemi. Samozřejmě pokud to řidič bude ignorovat a odjede, sotva bude stíhán pro přestupek, navíc pokud by se následně prokázalo, že se o exces jednalo, odpovědnost za přestupek by zde ani nenastoupila.

To nic nemění na tom, že v daném případě a po právní stránce nemělo jednání policie oporu v zákoně, protože vystavovat řidiče bezprostřednímu riziku újmy na majetku, zdraví nebo životu za účelem zastavení jednoho auta je jednoznačným vybočením z pravomocí Policie ČR, přičemž lze mít vážné pochybnosti o soudnosti a zodpovědnosti příslušného policisty, který se rozhodl tímto nezákonným způsobem ohrozit nic netušící řidiče.

Tentokrát se, díky Bohu, nic nestalo, ale opravdu by mne zajímalo, jak by se policie tvářila a argumentovala, když by ten řidič nezastavil a (ať už z jakýchkoliv důvodů – ostatně bylo to za snížené viditelnosti) v plné rychlosti do stojících vozidel narazil a došlo ke zranění nebo usmrcení nic netušících řidičů nebo spolucestujících jen proto, že je tam policie takto „naaranžovala“.

JUDr. Tomáš Beran

30.5.2011 6:20| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist