Propadlá technická, závady na vozidle a bodový systém

Jak je to se sankcemi za provoz vozidla, technicky nezpůsobilého k provozu na pozemních komunikacích?

S novelou silničního zákona se rovněž zpřísnily sankce za provoz vozidla, které nesplňuje technické podmínky pro provoz a kdy bezprostředně ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu a proto bylo jen otázkou času, kdy se objeví dotazy týkající se nedostatků v technické způsobilosti vozidla a sankcí za ně, případně vztahu k bodovému systému. 

Nejprve se podíváme na sankce za provoz vozidla, které svým technickým stavem ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Dle ust. §22 odst. 1, písm. a), bod 1) zákona o přestupcích platí, že přestupku se dopustí ten, kdo:

“Řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ 

Za tento přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku a k tomu 5 bodů. 

Jak je zřejmé z této citace ze silničního zákona, je podmínkou spáchání tohoto přestupku skutečnost, že je vozidlo: 

–          technicky nezpůsobilé a

–          že tato technická nezpůsobilost ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

Nestačí proto samotná technická nezpůsobilost, tedy nesplnění podmínek dle zákona č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 341/2002 Sb., nýbrž musí z konkrétních skutkových okolností plynout bezprostřední ohrožení účastníků silničního provozu.

Tento výklad tak jednoznačně odpovídá na otázku, co hrozí řidiči, když „má auto propadlou technickou“, když samotné uplynutí doby pro podrobení se technické zkoušce neznamená, že vozidlo ohrožuje bezprostředně ostatní účastníky silničního provozu. Samotná „propadlá technická“ tak neznamená dopuštění se uvedeného přestupku a pokud se neprokáže, že vozidlo bezprostředně konkrétním technickým nedostatkem ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, nejedná se o shora uvedený přestupek.

Taková technická nezpůsobilost v podobě „pouhé“ „propadlé technické“ může být postihnuta sankcí 1 500 až 2 500 Kč, na místě do 2 000 Kč jako přestupek dle ust. §22 odst. 1, písm. l) zákona o přestupcích. Body se nepřičítají.

Nyní se podíváme na to, kdy lze shora uvedenou přísnou sankci vlastně uplatnit. Rozhodné pro uplatnění oné přísné sankce je zadefinování, kdy se jedná o tak závažnou závadu, která bezprostrředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

Tento pojem, ostatně jako mnoho dalších, není nikde definován. Dává tak policii, obecním úřadům a soudům, aby jej vykládali v rámci svého správního uvážení, což samozřejmě povede k nejednotnosti ve výkladu, někde tudíž k větší přísnosti, jinde naopak k větší benevolenci. V tomto okamžiku proto nelze dopredu odhadnout, co budou policisté nebo úředníci na obecních úřadech považovat za závažnou závadu bezprostředně ohrožující ostatní účastníky.

Sluší však podotknout, že vyhláška 341/2002 Sb. definuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nicméně se nejedná pojmově o totéž. Nelze však vyloučit, že by se policisté nebo obecní úřady od této definice „odrazily“. Jakkoli se jedná o spekulaci, lze uvedené závady pro jistotu uvést:“

§ 36 vyhl. č. 341/2002 Sb.

Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.

(2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy,

a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,

b) nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

c) způsobují-li světlomety oslnění,

d) jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,

e) jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy

a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,

b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.

(4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.

(5) Závadou podle odstavce 1 na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(6) Závadou podle odstavce 1, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.

(7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy,

a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,

b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,

c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.

(8) Závadou podle odstavce 1 je vždy překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu.

(9) Závadou podle odstavce 1, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.

(10) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.“

Není proto vyloučeno, že by právě tyto závady byly považovány za závady bezprostředně ohrožující ostatní účastníky silničního provozu a byla by za ně ukládána shora uvedené přísná sankce. Jak to bude ale doopravdy, ukáže až čas.

JUDr. Tomáš Beran

3.8.2006 6:15| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist