Promlčení přestupků, promlčení vymáhání pokut, exekuce

V jaké lhůtě se promlčuje přestupek, v jaké lhůtě lze vymáhat pokutu uloženou za přestupek a hrozí řidiči exekuce?

Řada otázek směřuje v dotazech k tomu, za jak dlouho se promlčí přestupek, po jaké době smí finanční úřad vymáhat nedoplatek pokuty a jak je to s exekucemi v této souvislosti. Celou problematiku je třeba rozdělit na dvě situace, a to na lhůtu pro uložení sankce a na lhůtu pro vymožení sankce.

 

1) Promlčení možnosti uložit sankci

 

Ve smyslu ust. §20 zákona o přestupcích zaniká odpovědnost za přestupek v případě, kdy přestupek nebyl za rok projednán. Tím se rozumí, že nenabylo rozhodnutí právní moci. Ani tedy běžící řízení nestaví tu lhůtu a pokud rozhodnutí (lhostejno, kdy je vydáno) nenabyde právní moci do jednoho roku od spáchání přestupku, nelze přestupek projednat. Přestupek je tedy po roce, takříkajíc, promlčen, i když to není promlčení v klasickém slova smyslu.

 

Jedinou dobou, která běh lhůty staví, je situace, kdy pro ten samý skutek je vedeno trestní řízení (tzn. že je to původně kvalifikováno jako trestný čin a pak se to překvalifikuje na přestupek)

 

§20 zákona o přestupcích:“

 

(1) Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.

 

(2) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení.

 

 

2) Promlčení možnosti vymáhat uloženou pokutu

 

Tato fáze nastupuje tam, kde přestupek byl projednán a pokuta za něj uložena, typicky řidič dostal složenku na pokutu na místě nezaplacenou a nezaplatil. Podle ust. §106 odst. 3 správního řádu platí pro „exekuci, vybírání a evidenci takové nezaplacené pokuty postup pro správu daní“. To znamená aplikaci zákona o správě daní a poplatků.

 

Podle ust. §70 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků platí, že:“

 

Právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným.“ A nejen to.

 

Odst. 2 k běhu této lhůty stanoví:“

 

Je-li proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, promlčecí lhůta se přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven; daňové nedoplatky lze však vymáhat nejpozději do   dvaceti let počítaných od konce roku, ve kterém se stal nedoplatek splatným.

 

Vymáhat nedoplatek pokuty tak lze minimálně 6 let, záleží na tom, kdy v roce k přestupku došlo, když to bude v lednu, tak až skoro 7 let. Teoreticky, pokud správce daně provedl nějaký úkon, tak až 20 let.

 

3) Exekuce ohledně pokut

 

Vymáhat nedoplatek pokuty může buď sám správní úřad, který rozhodnutí vydal a ten si na to zpravidla najme exekutora, který z malé pokuty snadno vykouzlí 10 tisíc a víc na nákladech exekuce anebo tyto nedoplatky vymáhá finanční úřad (což je častější) a zpravidla méně nákladné. Každopádně lze doporučit to nepodceňovat, z malé pokuty se pak může stát velká pohledávka.

JUDr. Tomáš Beran

12.3.2009 5:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist