Předjíždění – pravidla a sankce

Co je a co není z hlediska zákona předjížděním, kdo může předjíždět koho a jaké sankce hrozí za porušení pravidel o předjíždění

Vzhledem k tomu, že záplava dotazů míří v poslední době k problematice předjíždění, a to zejména v souvislosti s existencí citelných sankcí, podíváme se dnes na několik základních informací k předjíždění.

1) Nejdřív citace ze zákona o silničním provozu:

§ 17 zákona č. 361/2000 Sb.

 

(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

 

(2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

 

(3) Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel.

 

(4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

 

(5) Řidič nesmí předjíždět

 

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

 

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

 

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

 

d) na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním,

 

e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

 

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí

1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,

2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,

3. na hlavní pozemní komunikaci,

4. na křižovatce s řízeným provozem.

 

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

2) Předjíždění vpravo

 

Co se týče předjíždění vpravo, je toto možné kromě případu uvedeného shora v obci na silnici o více jízdních pruzích a dále při tzv. souběžné jízdě. To tedy např. znamená, že na Jižní spojce nebo na Magistrále je možno jet ve kterémkoli pruhu a předjíždět vozidla zprava i zleva, na což si řada řidičů stále ještě nezvykla a při přejíždění do pravých pruhů se vůbec nekoukají do zrcátek.

§12 odst. 2  a 3 z.č. 361/2000 Sb.

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h -1 smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

3) Dopravní značky

Zákaz předjíždění je standardně stanoven značkou B21a, která zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku předjíždět však lze. To znamená, že lze předjíždět v daném místě kromě motorky i např. nemotorová vozidla (kola, zvířata apod.).

Tzv. plná čára a dvojitá plná čára však na rozdíl od shora uvedené svislé zákazové značky předjíždět nezakazuje, cituji:

„Podélná čára souvislá“ (č. V 1a), „Dvojitá podélná čára souvislá“ (č. V 1b); jsou-li značkou č. V 1a nebo značkou č. V 1b odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky; značku č. V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; značky č. V 1a se na stezce pro chodce a cyklisty označené značkou č. C 10a rovněž užívá pro oddělení pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty; značku č. V 1b je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

Tuto čáru řidič nesmí pouze přejíždět, sama o sobě proto nestanoví zákaz předjíždění. PŘEJETÍ PLNÉ ČÁRY TEDY NENÍ SAMO O SOBĚ PORUŠENÍM ZÁKAZU PŘEDJÍŽDĚNÍ! Pokud by se tedy řidič vešel při předjíždění do svého pruhu tak, že by plnou čáru nepřejel (např. někdo řidiče pouští a uhýbá do odstavného pruhu nebo na krajnici) a nebyla by tam značka Zákaz předjíždění, pak se nejedná o přestupek ze strany předjíždějícího řidiče.

4) Sankce

Za porušení pravidel ohledně předjíždění stanovených zvláštním právním předpisem, tj. porušení pravidel dle ust. §17 z. č. 361/2000 Sb. (citován shora) nebo předjížděním v místě, kde je svislá zákazová značka, hrozí pokuta 5 až 10 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a 6 bodů. Za přejetí plné čáry hrozí naproti tomu pouze pokuta 1 500 až 2 500 Kč.

JUDr. Tomáš Beran

22.1.2009 5:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist