Změny v pravidlech silničního provozu – V. část

Jaké změny na nás chystá vládá po 1. červenci příštího roku?

Nové změny v pravidlech silničního provozu po 1. 7. 2006 – V. část.

Poslední část série článku o připravovaných změnách v pravidlech silničního provozu bude o tom nejzávažnějším, a to o změnách v sankcích za jednotlivé přestupky. Poslaneckou sněmovnou prošlá verze, která výrazně a dramaticky hodlá zpřísnit pokuty za přestupky. §22 zákona o přestupcích bude do budoucna upravovat podrobnější přehled jednotlivých přestupků, a to zejména z důvodu přesného stanovení sankcí za konkrétní přestupky. Za některé bude dokonce přímo stanovená zákonem částka. Jednotlivé přestupky jsou vyjmenovány v odstavci 1 až 3 (odstavec 3 řeší přestupky učitele autoškoly, které nicméně níže uvedeny nejsou) takto:

Pokutu od 25 000 do 50 000 Kč a trest zákazu činnosti od jednoho roku do dvou let uloží správní orgán za přestupek:

– řízení pod vlivem alkoholu a má víc než jedno promile,

– odmítnutí dechové zkoušky na přítomnost alkoholu a případného následného lékařského vyšetření,

– řízení bez řidičského oprávnění.

Pokutu od 10 000 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku uloží správní orgán za přestupek:

– řízení pod vlivem alkoholu s obsahem alkoholu v krvi do jedné promile

Pokutu od 5 000 Kč do 10 000 Kč uloží správní orgán za přestupek:

– pokud provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení.

Za tento přestupek bude v blokovém řízení pevná sazba 3 000 Kč.

Pokutu od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku uloží správní orgán za přestupek v těchto případech:

– vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,

– vozidlo není registrováno v registru silničních vozidel,

– řidiči, který užívá vozidlo s jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena,

– řidiči, kterému byl zadržen řidičský průkaz,

– řidiči, který není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče,

– řidiči, který nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,

– řidiči, který překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h.-1 a více,

– řidiči, který předjíždí vozidlo v případech, ve kterých je to podle zvláštního právního předpisu zakázáno,

– řidiči, který v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle zvláštního právního předpisu,

– řidiči, který neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené označením O 1 nebo neoprávněně použije označení vozidla O 1 při stání nebo při jízdě.

Shora uvedená ustanovení jsou skutečně tvrdá, neboť pokud v této podobě zákona nabyde účinnosti, pak za jediné překročení rychlosti o víc než 40 km/h v obci nebo o víc než 50 km/h mimo obec anebo ze jedno neoprávněné zastavení na místě pro invalidy se bude moci řidič rozloučit s řidičským průkazem až na jeden rok(!).

Otázkou však je, k čemu v daném případě je bodový systém, když za jediné překročení rychlosti, které je ohodnoceno max. 5 body a z hlediska bodů nebude odebrání řidičského oprávnění možné, bude ovšem možno řidičské oprávnění odebrat již za jedno jediné překročení nejvyšší dovolené rychlosti zcela mimo bodový systém?

Pokutu od 2 500 Kč do 5 000 Kč anebo pokutu od 2 500 Kč do 5 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců uloží správní orgán tomu, kdo tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, a to za přestupek:

– kdy řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h.-1 a více,

– kdy řidič nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního předpisu nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu podle zvláštního právního předpisu,

– kdy řidič neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinen tak učinit podle zvláštního právního předpisu, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,

– kdy řidič nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě podle zvláštního právního předpisu,

– kdy řidič vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to podle zvláštního právního předpisu zakázáno

– kdy řidič poruší omezení jízdy některých vozidel podle zvláštního právního předpisu,

– kdy řidič porušením zvláštního právního předpisu způsobí dopravní nehodu, při které je způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda převyšující zřejmě částku 50 000 Kč,

– při dopravní nehodě, při které je způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda převyšující zřejmě částku 50 000 Kč, neprodleně nezastaví vozidlo a neprokáže totožnost navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlásí dopravní nehodu policistovi nebo nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody.

Za prvních šest předchozích přestupků, budou-li projednány v blokovém řízení bude uložena pokuta s pevnou sazbou 2 500 Kč.

Pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč ve správním řízení uloží správní orgán za přestupek:

– kdy řidič drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

– kdy řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h.-1,

– za všechny ostatní přestupky, které nejsou shora uvedeny.

Za první dva předchozí přestupky, budou-li projednány v blokovém řízení bude pevná sazba 1 500 Kč.

Za všechny přestupky, pokud nejsou shora vyjmenovány, budou-li projednány v blokovém řízení, bude možno uložit pokutu do 2 000,- Kč.

Novinkou bude nemožnost projednání přestupků, u kterých hrozí trest zákazu činnosti, v blokovém řízení, což je důležité pravidlo, neboť když např. řidič spáchal větší nehodu a dostal na místě jen pokutu, tak mu pak již nebylo možno uložit trest zákazu činnosti. Současně bude platit, že s výjimkou ostatních přestupků nevyjmenovaných shora, které budou projednávány v blokovém řízení, nebude možno upustit od potrestání a ani domluva nebude možná.

Též přibude nový trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, kterého se dopustí ten, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona. Pachatel bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

JUDr. Tomáš Beran

Měření a technické údaje

Rozměry a hmotnosti
Zavazadlový prostor (l)0.1
16.8.2005 6:20| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist