Zadržení řidičského průkazu a lhůta pro zahájení řízení

Médii proběhla zpráva, že pokud řidiči není do 5 dnů doručeno oznámení o zahájení řízení, musí mu obecní úřad ŘP vrátit. Jak to vlastně je?

Před určitou dobou v médiích proběhla zpráva, o tom, že v případě, kdy řidiči je na místě zadržen řidičský průkaz, a není mu následně do pěti dnů doručeno oznámení o zahájení řízení o jeho zadržení, resp. jestliže si řidič usnesení o zahájení řízení nevyzvedne, je obecní úřad povinen zadržený řidičský průkaz povinen vrátit.

Vzhledem k tomu, že se právní názory na danou věc vyvíjely, je na místě podívat se na předmětná ustanovení podrobněji. Nejprve citace:“

§ 118c silničního zákona

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu; jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím souhlasu státního zástupce. Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností o zadržení řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů držitele řidičského oprávnění a postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz bez zbytečného odkladu jeho držiteli, jestliže

a) nerozhodne o zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1,

b) v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

(3) Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, pokud byla tato sankce nebo tento trest řidiči uložen za skutek, za který mu byl zadržen řidičský průkaz.

§ 24 správního řádu

Překážky při doručování

(1) Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

§ 46

Zahájení řízení z moci úřední

(1) Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení nebo ústním prohlášením, a není-li správnímu orgánu tento účastník znám, pak kterémukoliv jinému účastníkovi. Oznámení musí obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.“

Jak plyne ze shora uvedených ustanovení, má obecní úřad 5 dnů na to, aby od okamžiku, kdy mu policie postoupí oznámení o zadržení řidičského průkazu, zahájil řízení o zadržení řidičského průkazu. Problém je však v tom, že zahájením řízení se rozumí oznámení o prvním úkonu správního orgánu účastníkovi řízení. Oznámením se pak rozumí doručení takového rozhodnutí o zahájení řízení účastníkovi řízení.

Bude-li však úřad doručovat takové rozhodnutí do vlastních rukou (což lze očekávat), pak nepřevezme-li si účastník řízení oznámení o zahájení řízení (tím, že nedojde na poštu), doručí se toto rozhodnutí až desátý den od uložení zásilky. Tím však nebude splněna podmínka zahájení řízení do pěti dnů od postoupení oznámení policií o zadržení řidičského průkazu. V takovém případě by ovšem vznikla povinnost obecního úřadu řidičský průkaz vrátit řidiči.

Shora uvedené závěry však nejsou úplně jednoznačné. Tak např. pokud by obecní úřad doručil oznámení obyčejně, pak se za den doručení považuje den, kdy byla zásilka vložena do schránky řidiče, avšak na druhou stranu by se obtížně prokazovalo doručení, když by neexistovala doručenka. Dále se spekuluje o tom, zda úřad může rozhodnout o zadržení v uvedených pěti dnech, a to ještě dříve, než doručí rozhodnutí o zahájení řízení, čímž by „chytil“ uvedenou lhůtu a nemusel by vracet řidičský průkaz.

Není však jisté, zda takový postup je z procesního hlediska možný, protože silniční zákon předpokládá nejprve zahájení samotného řízení a teprve následně vydání rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu, byť povinnost vrátit zadržený průkaz je vázána na (ne)vydání rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu, nikoli na zahájení řízení. Zahájení řízení se však jeví jako nutný předpoklad a je-li toto zahájeno až doručením, nemělo by rozhodnutí o zadržení vydané v oněch pěti dnech žádné právní účinky.

Jak budou uvedené procesní aspekty nakonec posuzovány, rozhodne patrně až soud, nicméně již dnes mohou obecní úřady praktikovat to, co činily doposud, a to existenci úředníka, který má nonstop službu a vyjíždí k řidičům, kterým byl na místě zadržen řidičský průkaz, o zadržení na místě rozhodne a hned doručí rozhodnutí účastníkovi. Tím se lhůta „chytí“ a účastník ani nemá možnost vyhnout se doručení tím, že by rozhodnutí na místě odmítl převzít.

 

 

JUDr. Tomáš Beran

20.7.2006 6:00| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist