Povinné ručení a auto mimo pozemní komunikace

Je nutno mít pojištěné vozidlo, které je evidováno v registru vozidel, ale není provozováno na pozemních komunikacích?

V souvislosti s oprávněním ČKP požadovat od vlastníků registrovaných a nepojištěných vozidel poplatek za porušení povinnosti mít sjednané povinné ručení, se objevila také řada spekulací nad tím, kdy přesně je třeba mít vozidlo pojištěno a tedy na které případy dopadá shora uvedené oprávnění ČKP.

 

Základní odpověď na otázku, kdy musí být vozidlo pojištěno, dává ust. §1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. takto:

 

Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

 

Situace, kdy zákon stanoví jinak, pokrývá případy výjimek z pojištění odpovědnosti, např. vozidel integrovaného záchranného systému aj. V ostatních případech je vlastník vozidla povinen sjednat tzv. povinné ručení dle §3 odst. 2 téhož zákona:

 

Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo   řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

Jak však ze shora uvedeného plyne, vztahuje se povinnost sjednat povinné ručení pouze ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích. Mezi zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb. a zákonem č. 168/1999 Sb. je tedy zřejmě určitý nesoulad, když se nepočítá s tím, že by někdo měl registrované vozidlo, ale současně jej neprovozoval na pozemních komunikacích.

 

Pojišťovny tím pak jaksi dovozují, že registrované vozidlo je nutně provozováno na pozemních komunikacích, to však ze samotné registrace vozidla neplyne. Samotný zákon č. 56/2001 Sb. ukládá povinnost registrovat vozidlo, které je provozováno na území ČR, ale i ten současně odkazuje na provoz na pozemních komunikacích. Pokud by se o provoz na pozemních komunikacích nejednalo, pak takové vozidlo nemusí být registrováno a ani pojištěno. Pojišťovny, opětovně to zdůrazňuji, evidentně vytváří zkratku mezi registrací a pojištěním, ta však není jednoznačná. Rozhodně nelze dovodit, že registrované vozidlo musí být provozováno jen na pozemních komunikacích, vlastník vozidla si vozidlo může nechat registrovat i dobrovolně pro provoz mimo pozemní komunikace, i když k tomu musí přesto doložit doklady o sjednání povinného ručení. Je tam nesoulad, ale pojišťovny nemají dostatečnou oporu proto, aby položili rovnítko mezi registrované vozidlo a povinnost sjednat pojištění, i když se právě takový závěr snaží zákon místy naznačovat.

 

Dojde-li pak na spor a pojišťovna bude uplatňovat poplatek za nesjednání povinného ručení, mám za to, že to nebude mít vždy úplně lehké v dokazování, že vozidlo bylo provozováno na pozemních komunikacích a vznikla povinnost jej pojistit. Jak bylo shora uvedeno, ze samotného faktu, že vozidlo jednou registrováno bylo, nelze povinnost jej provozovat na pozemních komunikacích dovodit a tedy ani navazující povinnost pro takové vozidlo sjednat povinné ručení. Dokazování ovšem v takové případě bude zajímavé.

 

Je však třeba dát pozor na ust. §15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., který řeší, co se stane, když pojišťovna zjistí, že vozidlu zaniklo povinné ručení a nebylo obnoveno:“

 

Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla- li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní  poznávací značku a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen „osvědčení o registraci“) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li splnit povinnost odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel.

 

Z toho totiž plyne závěr, že když registr zjistí, že vozidlu zaniklo povinné ručení, tak jej může nechat vyřadit z evidence. Navíc za nesplnění shora uvedené povinnosti odevzdat značky hrozí pokuta až 20 000 Kč.

 

Celkově lze současnou situaci shrnout tak, že pokud vozidlo nebylo provozováno na pozemních komunikacích (stálo celou dobu na zahradě), ačkoliv bylo registrováno, povinnost mít sjednané povinné ručení nutně nevznikla, pokud se neprokáže opak; na druhou stranu pojišťovna, resp. registr vozidel se takovému závěru může bránit tím, že takové vozidlo vyřadí z evidence a navíc uloží vlastníkovi pokutu, že nesplnil povinnost odevzdat značky.

JUDr. Tomáš Beran

5.2.2009 8:20| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist