Parkovací zóny – jak se značí a kdo v nich smí stát

V Právní poradně se mne také často ptáte, jak je to vlastně s parkovacími zónami, kdo a jak v nich smí zastavit nebo stát a jakým způsobem se vlastně určují a mají být označeny. Dnes se tedy podíváme na tyto nejčastější otázky.

Základem pro zřízení parkovacích zón je ustanovení §23 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb., které stanoví:

„(1) Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení obce vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
a) k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,
b) k odstavení nákladního vozidla nebo jízdní soupravy v obci na dobu potřebnou k zajištění celního odbavení,
c) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,12a) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem. V nařízení obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení.

(2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky podle odstavce 1 musí být označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu.
Ze shora uvedeného vyplývá to, že:

a) parkovací zóny musí být ustanoveny právním předpisem obce, (např. v Praze je to vyhláška č. 11/2007)
b) omezení v parkovacích zónách se týká pouze stání (nikoli zastavení) a
c) předmětné úseky musí být označeny „příslušnou“ dopravní značkou.

ad a)

Jakkoli základní pravidla pro vymezení parkovacích zón jsou popsaná v zákoně způsobem popsaným shora, samotný detail naleznete vždy v „prováděcím“ předpisu. Jak jsem uvedl výše, např. v Praze je to shora uvedený předpis, který byl již opakovaně novelizován (doplňován), a to s ohledem na rozšiřování parkovacích zón.

V takovém předpise naleznete příslušný detail ohledně úseků komunikací, o kterých město rozhodlo, že budou podléhat zpoplatnění. A contrario, pokud v takovém předpise příslušná část komunikace vymezena není, nemůže podléhat zpoplatnění, a  to i kdyby v daném místě byla umístěna příslušná dopravní značka.

Pokud máte tedy pochybnosti, je nutné si v konkrétní obci nalézt v seznamu jí vydávaných předpisů příslušný předpis a ověřit si, zda dané místo v něm uvedeno je nebo ne.ad b)

Jak plyne z výše uvedených citací, mají obce možnost zpoplatnit příslušné části komunikací pouze ve vztahu ke stání a nikoli k zastavení. Pro osvěžení cituji definice stání a zastavení:

„stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení,

zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu“

Pokud tedy v příslušném místě pouze zastavujete (definice viz shora), pak se na vás povinnost platit za takové zastavení nevztahuje. Pro jistotu upřesním, že zastavení je chápáno skutečně jako velmi krátké uvedení vozidla do klidu, tj.  maximálně řádově v minutách (u nakládání a skládání nákladu), u  nastupování a vystupování osob řádově v desítkách sekund.

ad c)

Jednotlivé zpoplatněné úseky musí být označeny, jak uvádí zákon č. 13/1997 Sb., „příslušnou dopravní značkou“. Poznámka pod čarou odkazuje na již dnes neexistující vyhlášku č. 99/1989 Sb. (mezi motoristickou veřejností citovanou jako „vyhlášku“ nebo „dopravní vyhlášku“), která byla nahrazena stávajícím zákonem č. 361/2000 Sb., takže mnoho určitosti ohledně toho, jaká to značka vlastně má být, nedává. Z tohoto odkazu tedy nelze poznat, jaká je ta „příslušná“ značka.Praxe (např. v  Praze) je taková, že u tzv. rezidenčních zón (modrá zóna) je daná komunikace označena svislou dopravní značkou Vyhrazené parkoviště (IP 12) zpravidla doplněnou o barevně provedenou vodorovnou značku Časově omezené stání (V 10g). U ostatních zón (nerezidenčních) pak dopravní značkou Parkoviště s parkovacím automatem (IP 13c) rovněž zpravidla doplněnou o barevně provedenou vodorovnou značku Časově omezené stání (V  10g).

Pokud se mne ale ptáte na to, jaká značka tam musí být, aby bylo možné hovořit o správně označené zóně, pak na takovou otázku nelze přesně odpovědět, protože zákon hovoří pouze o „příslušné značce“ a  „prováděcí“ předpis např. v Praze žádná bližší pravidla pro označení zón neobsahuje (ostatně ani nemůže, šlo by to nad rámec zákona).

Mám nicméně za to, že jako minimum jsou shora uvedené svislé značky. Jestli tam musí být i to barevné vodorovné značení, není jasné. Z hlediska systematiky právní úpravy se sice nabízí kladná odpověď (kvůli jakým jiným případům než těmto je ta značka v pravidlech?), ale jednoznačnou odpověď by mohl dát až soud. Pokud tedy uvažujete o diskusích s MP v  místech, kde vodorovné značení chybí, můžete to zkusit, ale jestli s  takovou argumentací budete úspěšní, nelze dopředu odhadnout.

17.12.2012 1:30| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist