Je možné přijít o řidičské oprávnění při neúspěšných zkouškách na jinou skupinu?

Když mám řidičák na auto a "propadnu" při zkouškách na motorku, přijdu o řidičák, a naopak? S právníkem odpovídáme na velmi častou otázku.
kia_autoskola_chuchle-0033-1100x618.jpg Zdroj: Autoškola Autostart, Kia

Často se setkáváme s dotazem, zda lze pozbýt řidičské oprávnění k ostatních skupinám v souvislosti s neúspěchem u zkoušek na získání jiné skupiny řidičského oprávnění. Slýchávali jsme tuto otázku nejčastěji v době, kdy jsme si dodělávali oprávnění na motorku a v autoškole zaznívala mezi ostatními frekventanty obava, že když to neudělají na motorku, tak přijdou o řidičský průkaz i na auto. Podrobnosti k tomu stanoví zákon.

Zákon praví

§ 97 Přezkoušení z odborné způsobilosti: (1) Pozbytí odborné způsobilosti podle § 93 odst. 2 písm. a) nebo § 94 odst. 1 písm. b) se zjišťuje přezkoušením z odborné způsobilosti. Přezkoušením z odborné způsobilosti se rovněž ověřuje trvání odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění, jehož doklad o odborné způsobilosti je starší než 6 měsíců. (2) Přezkoušení z odborné způsobilosti se provádí podle zvláštního právního předpisu.

(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v rámci řízení o omezení nebo odnětí řidičského oprávnění nařídí držiteli řidičského oprávnění, aby se ve stanovené lhůtě podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle odstavce 2, vyjdou-li najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že držitel řidičského oprávnění pozbyl částečně nebo zcela odbornou způsobilost.

(4) Držitel řidičského oprávnění je povinen podrobit se přezkoušení z odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě. Nemůže-li se držitel řidičského oprávnění ze závažného důvodu podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě, oznámí tuto skutečnost neprodleně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který mu stanoví lhůtu náhradní.


Videoreportáž: Motoškola


(5) Nepodrobí-li se držitel řidičského oprávnění bez závažného důvodu přezkoušení z odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě ani se nepodrobí přezkoušení z odborné způsobilosti ve lhůtě náhradní, považuje se za odborně nezpůsobilého k řízení motorových vozidel.

(6) Stanovená lhůta pro přezkoušení z odborné způsobilosti podle odstavce 3 nesmí být kratší než 30 dní, náhradní lhůta podle odstavce 4 nesmí být kratší než 15 dní.

Přezkoušení se může stát…

V zásadě z tohoto ustanovení plyne, že pokud se příslušný úřad „dozví“, že někdo částečně nebo zcela pozbyl odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel (tzn., že buď nezná pravidla, nebo že neumí jezdit), tak by mu mohl nařídit přezkoušení, a to jak z pravidel, tak z jízd.

Právník považuje ale takový postup za nanejvýš nepravděpodobný, protože to by znamenalo, že by mohl kdokoliv kohokoliv „nahlásit“, že nezná pravidla nebo že neumí jezdit a úřad by mohl nařídit jeho přezkoušení, a to kdykoliv. Takový závěr si nedovede představit. A je jedno, že v diskutovaném případě to bude u zkoušek na jinou skupinu, protože zákon nerozlišuje, jak se to úřad dozví.

„Při takovém výkladu bych mohl ztrpčovat život ostatním řidičům tím, že bych si nahrával na kameru jejich porušování pravidel a pak dával podněty úřady, aby jim nařídily přezkoušení z odborné způsobilosti, což by byla prvotřídní šikana kohokoliv. To ale účelem daného ustanovení nepochybně není, doplňuje právník.

Pokud totiž někdo porušuje pravidla silničního provozu, tak nástrojem postihu jsou sankce za přestupky, které mohou v důsledku vést až k zákazu řízení a tím jeho vyloučení z provozu, ale není možné z toho dovozovat, že informace o tom, že někdo „neumí řídit“ nebo „že nezná pravidla“ – a kdo zná všechno? – mohou být podkladem pro přezkoušení z odborné způsobilosti.

„Podobně pak nejsem přesvědčen o tom, že by případný neúspěch u testů z pravidel mohl být kvalifikovaným podnětem pro zahájení řízení o odnětí řidičského oprávnění a s tím související povinnosti podrobit se přezkoušení z pravidel, případně jízdám. Podobně jako kdyby mne policista při silniční kontrole „zkoušel“ z pravidel a když by nebyl s odpověďmi spokojen, tak by mohl dát podnět obecnímu úřadu k přezkoušení z mojí odborné způsobilosti. Takový výklad považuji za málo pravděpodobný, protože by znamenal permanentní oprávnění úřadů řidiče přezkušovat z pravidel a to smyslem daného ustanovení jistě není.

S ohledem na to považuji za nepravděpodobné, že by neúspěch u zkoušek např. na motorku mohl být kvalifikovaným důvodem pro nařízení přezkoušení z odborné způsobilosti i pro ostatní skupiny, které daný řidič má, zakončuje právník.

 

25.4.2023 11:02| autor: Redakce Autowebu | zdroj: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist