Jak je to se svícením cyklistů?

Jsou cyklisté povinni svítit, resp. jsou povinni svítit celý den v zimním období?

Ačkoli většina z náš pociťuje značné množství kontroverzí a nejasností zejména ve vztahu k řízení motorových vozidel, resp. ve vztahu k výkonu pravomocí policií k řidičům motorových vozidel, čas od času věnuje policie pozornost též ostatním účastníkům silničního provozu a neškodí proto nahlédnout i do práv a povinností např. cyklistů. Tento článek bude prvním ze série několika o slabších účastnících silničního provozu, kterým může být prakticky kdokoli z nás, a bude se věnovat některým otázkám povinnosti cyklistů svítit při snížené viditelnosti. Základem pro povinnost svítit je ustanovení §32 odst. 1 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého: „Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.“

Základem pro povinnost svítit po celý den během zimního období je ustanovení shora uvedeného paragrafu, avšak odstavec 3: “V období mimo část kalendářního roku, pro kterou je stanoven letní čas podle zvláštního právního předpisu, musí mít vozidlo za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo obrysová světla a světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.“

Podle shora uvedených ustanovení se taková povinnost vztahuje na všechna vozidla (tedy i jízdní kola), pokud jsou ovšem podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 341/2002 Sb.) vybavena obrysovými nebo potkávacími světly anebo světly pro denní svícení. Obráceně řečeno, řidič vozidla, které nemusí být podle zvláštního právního předpisu vybaveno určitým typem světel, nemusí ani tato světla používat, nemusí tedy svítit.

Otázka povinné výbavy jízdního kola je upravena ve vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, a to takto:“

Jízdní  kola  pro jízdu  za snížené  viditelnosti musí být vybavena  následujícími  zařízeními  pro  světelnou  signalizaci a osvětlení:  

a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být  světlomet nahrazen  svítilnou  bílé   barvy  s přerušovaným světlem,  

b) zadní  svítilnou  červené  barvy; zadní  červená  svítilna  může být  nahrazena  svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.“

Ze shora uvedených ustanovení však neplyne, že by jízdní kolo bylo vybaveno obrysovými nebo potkávacími světly, jak to požaduje §32 zákona o provozu na pozemních komunikacích. To pak ovšem znamená, že cyklista není povinen dle shora uvedených ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích svítit, když je povinnost svítit úzce spjata s vybavením jeho jízdního kola určitým druhem světel, které však podle prováděcího předpisu není povinen na svém kole mít a proto nemusí svítit. Ačkoli tedy nelze z hlediska současných předpisů shledat – a to právě s ohledem na terminologickou neprovázanost právních předpisů – povinnost cyklistů svítit a nelze tedy ani cyklistovi uložit pokutu za nesvícení, v žádném případě nelze žádnému cyklistovi nesvícení doporučit, neboť se jedná zejména o jeho zdraví a někdy i život.

Poslední otázkou jen zůstává, zda ze shora uvedeného plyne, že jízdní kolo nemusí být za snížené viditelnosti vybaveno předepsaným osvětlením či naopak. K tomu lze uvést, že ačkoli povinnost svítit dovozena být nemůže, není tím nikterak dotčena povinnost cyklisty mít jízdní kolo řádně vybaveno. V případě nedostatků v takovém vybavení by již pokutu cyklista dostat mohl.

Závěrem lze pouze podotknout, že v návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by měla být účinná nejdříve od 1. 7. 2006, je rozpor v terminologii shora uvedených právních předpisů odstraněn a cyklista již bude povinen svítit.

JUDr. Tomáš Beran

3.10.2005 7:54| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist