Beran: Parkování u přechodů, v křižovatce, před garáží apod.

Kde (ne)můžete - obecně, i ve vztahu zejm. k diskutovaným místům typu přechod pro chodce- zastavit a stát? JUDr. Beran podrobně vysvětluje problematiku a související zákony.

V dalším díle týkajícím se stání a zastavení (společně parkování) se podívám na některé Vaše dotazy, kdy se mne ptáte, zda tam či onam smíte nebo nesmíte stát nebo zastavit.

Výčet zákazů stání a zastavení naleznete v ust. §27 zákona č. 361/2000 Sb. a vypadá takto:

(1) Řidič nesmí zastavit a stát

a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,
c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,


e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,
f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,
g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,
h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové ššipky“ nebo „Nápis na vozovce“,
i) ve vyhrazeném jízdním pruhu,
j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,
k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“ nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m,
l) na mostě,
m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,
n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,
o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,
p) na tramvajovém pásu,
r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci,
s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.

Jak patrno, výčet je to dlouhý, a to ještě není kompletní. Vaše dotazy pak směřují hlavně k bodům c), d), r) a s). U zákazů stání a zastavení týkajících se parkování se mne často ptáte, jakým způsobem policie nebo městská policie prokazuje splnění nebo nesplnění dané podmínky. Kromě případů, kdy je zjevné, že vzdálenost dodržena není (auto stojí přímo na přechodu nebo v křižovatce), musí policista nebo strážník použít pro změření a zadokumentování stavu kalibrované měřící pásmo, aby byl takový důkaz použitelný ve správním řízení. Samozřejmě pro usnadnění posuzování jsou příslušná místa označena navíc žlutou plnou čárou vyznačující úsek zakazující stání nebo zastavení.

Pozor na stání v křižovatce typu „T“, tam je to naproti „nožičce“ při splnění ostatních obecných omezení povolené.

Dalším z typických míst, kde řidiči parkují a nesmí, je tráva u pozemní komunikace. Jak je uvedeno v písm. r) shora uvedeného ustanovení, na silniční vegetaci, tj. trávě, která přiléhá k tělesu pozemní komunikace, stání a zastavení dovolené není.

Fotogalerie: Policejní auta, kterým (ne)ujedete

  • obrázek1
  • obrázek2
  • obrázek3

Zobrazit všechny fotografie

A protože praxe je mnohem bohatší než zákon může popsat, existuje i sběrné ustanovení pod písm. s), podle kterého je možné postihnout stání a zastavení všude tam, kde to v obecné ohrožuje bezpečnost provozu. Můžete se tedy setkat s tím, že někdy MP postihuje stání a zastavení, které nelze podřadit pod výše uvedené případy, ale právě s odkazem na písm. s) výše. V tomto ohledu ale má policie nebo MP argumentační pozici těžší, protože musí zdůvodnit, proč to bezpečnost v daném místě ohrožuje (to by ostatně mělo být pravidlem vždy).

Ust. §27 zákona č. 361/2000 Sb. pak upravuje ještě následující situace, ve kterých je stání a zastavení zakázáno:

(2) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.
(3) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.
(4) Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou „Okruh“ nebo „Změna směru okruhu“ je zakázáno stání.

Zejména pak pravidlo uvedené v odst. 3 shora citovaného ustanovení není mezi řidiči příliš známé, když na silnici I. třídy se mimo obec nesmí stát a zastavit kromě parkovišť nikde.

Co se sankcí týče, tak obecně za porušení zákazu stání a zastavení vysoké sankce nehrozí. Kromě stání na místě vyhrazeném pro osobu tělesně postiženou, je na místě pokuta do 2 000 Kč, ve správním řízení pak mezi 1 500 a 2 500 Kč. Za neoprávněné stání (pozor nikoli zastavení) pak hrozí pokuta 5 až 10 tisíc Kč. Body za to nejsou.

4.4.2015 11:42| autor: JUDr. Tomáš Beran

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist