správní řízení proti majiteli spatně parkujícího vozidla

Dobrý den, mohu učinit jeden dotaz.
Dne 22. ledna 2014 mi byl adresován příkaz od správního orgánu Magistrátu města Pardubic s tím, že jsem se dne 8. Dubna 2013 dopustil správního deliktu dle ustanovení § 125f, odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích tím, že jako provozovatel vozidla jsem nezajistil, aby při užití vozidla byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích , neboť uvedený den parkovalo moje vozidlo v zóně s dopravním omezením a porušil jsem DZ IP 25a. Dále mi bylo sděleno, abych zaplatil pokutu 1. 500,- Kč. V odůvodnění se píše, že jsem byl dne 4. Října 2013 vyzván Městskou policií, abych zaplatil pokutu a dále jsem byl poučen o možnosti sdělit totožnost řidiče. Jelikož jsem byl nečinný, tak bylo zahájeno správní řízení.
Na základě tohoto jsem správnímu orgánu odpověděl, že jsem nic neobdržel, nic mi nebylo doručeno a dále jsem uvedl totožnost řidiče, který měl v dané období vozidlo v užívání.
Dne 26. Února 2014 mi bylo adresováno Sdělení o zahájení správního řízení a Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Zde je opětovně popsán skutek, který je mi kladen za vinu a dále zde správní orgán konstatuje dle ustanovení § 125g, odst. 1 zákona 361/2000 Sb. , že Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt dle ustanovení § 125f, nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích. Řízení o přestupku lze zahájit, pokud se provozovatel vozidla zprostí odpovědnosti za správní delikt dle ustanovení § 125f, odst. 5. Dále zde píše, že z tohoto ustanovení vyplývá, že správní orgán nemůže zahájit řízení o přestupku proti konkrétní osobě, pokud je již zahájeno řízení o správním deliktu. Dále zde konstatuje, kdy a v jakém čase se mám seznámit se spisem. V poučení mě informuje o tom, že dle ustanovení § 36, odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Na toto Sdělení o zahájení správního řízení jsem správnímu orgánu odpověděl, že asi mu nebylo doručeno moje odvolání, kde jsem uvedl nacionále osoby, která přestupek spáchala a pokud mu bylo doručeno, že neprovedl řádně šetření k dané osobě, neboť mi znovu píše. Dále jsem uvedl, že jsem se nemohl vyjádřit k věci dříve, neboť mi nic nebylo doručeno. Dále jsem uvedl, že jsem z prvotní korespondence a to z poučení dle ustanovení § 150, odst. 3 správního řádu, jsem podal odpor a uvedl nacionále řidiče, který je za spáchání přestupku odpovědný. Dále jsem správnímu orgánu sdělil dle ustanovení § 36, odst. 1 správního řádu, že mohu navrhovat důkazy a opětovně jej žádán o prošetření osoby pachatele. Dále jsem jej vyzval dle ustanovení § 82, odst. 4, správního řádu, aby přihlédl k novým skutečnostem, které jsem nemohl sdělit dříve, neboť mi nebyla doručena výzva Městské policie. Dále jsem uvedl, že pokud nemůže dle ustanovení § 125g, odst. 1, zákona č. 361/2000 Sb. Zahájit řízení o přestupku, ať řízení zastaví, nebo projednává konkrétní osobu pachatele, nebo ať zahájí řízení nové. Podotkl jsem dále, že v jeho odůvodnění není ani zmínka o tom, jak s ve věci šetřil, nebo jak se zabýval mými argumenty.
Na základě toho mi bylo dne 12. Března 2014 adresováno Rozhodnutí a v něm správní orgán konstatuje, abych zaplatil pokutu 1. 500,- Kč a správní poplatek 1. 000,- Kč. Vylíčil zde opětovně skutek, kterého jsem se měl dopustit. V odůvodnění mi sděluje výše popsaný stav, kdo komu co napsal a kdy doručil. Dále mi sdělil tu samou větu týkající se, že pokud je zahájeno řízení správní, nelze již zahájit řízení o přestupku. Na moje poslední argumenty odpovídá, že jsem byl obeslán dle správního řádu a to vhozením písemnosti Městské policie do schránky a tudíž je vše v pořádku. Dále mi sděluje, že nelze zastavit řízení a zahájit nové a to proti konkrétní osobě, neboť dle ustanovení § 66 správního řádu, je taxativně dáno, že žádné ustanovení nepřiléhá dané situaci.
Můj dotaz je „ jak z toho „, měl jsem za to, že jsem svojí součinností poskytl správnímu orgánu vše o co mě žádal, ale stále se mi vrací z odpovědí, zaplať.
Děkuji za odpověď MARJANO

Odpověď

Dejte sem na sebe email a pošlete mi celou tu dokumentaci, jinak to neposoudím.

27.3.2014 12:00

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist