Pane berane, musím vás upozornit, že

Pane Berane, musím vás upozornit, že zbytečně matete veřejnost svým pouze osobním (pofidérně vydedukovaným) názorem, že policie je povinna měřit rychlost ve služebních vozidlech, označených podle vyhlášky ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb. Tato vyhláška je prováděcí vyhláškou k některám paragrafům zákona č. 283/1991 Sb. o PČR. Kokrétně se jedná o § 11 písm. b), § 50a odst. 4 a § 54 odst. 3 zák. č. 283/1991 Sb. Co se týká § 7 této vyhlášky, který stanovuje, jak má vypadat zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel, tak ten souvisí s § 54/3 zák. č. 283/1991 Sb. Doporučuji si ten § 54 celý přečist, protože je zde stanovena "oprávněnost" použít na služebních vozidlech zvláštní barevné provedení a označení, nikoliv "povinnost" takto barevně provedená a označená vozidla používat. § 54 zák. č. 283/1991 Sb. (1) Služební stejnokroj a odznaky policie je oprávněn nosit jen policista.21) (2) Policie je oprávněna užívat zvláštní barevné provedení a označení svých služebních vozidel, plavidel a letadel. (3) Způsob vnějšího označení a odznaky policie, vzory služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel policie upraví ministerstvo vyhláškou. Je zde tedy zákonem jasně stanoveno, že policie je "oprávněna" takováto vozidla použít, ale není nikde dána povinnost takováto vozidla používat. Váš názor, že měření rychlosti ze služebního vozidla neoznačeného podle vyhlášky 25/1998 Sb. je v rozporu se zákonem a takto získaný důkaz je získán nezákonně a tedy je neplatný je neobhajitelný. Žádný soudce by si nemohl dovolit neodsoudit pachatele trestného činu, proti kterému policie získala důkazy za pomoci neoznačeného služebního vozidla, stejně tak si žádný správní orgán nemůže dovolit opovrhovat takovými důkazy, které byly získány za pomoci neoznačeného služebního vozidla. Policie má většinu vozidel neoznačených, používá je hlavně kriminálka, ale i pořádková nebo dopravní policie a v případě potřeby je lze poř. označit magnetickými tabulemi s nápisem nebo VRZem, podle účelu k jakému se zrovna vozidla používají. Nikde není zákonem ani jiným předpisem stanoveno, že k měření rychlosti vozidel je třeba použít označená služební vozidla. Žádná taková povinnost prostě neexistuje!!! Byla by to také blbost, která by zbytečně omezovala policii při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Odpověď

Obávám se, že v daném případě příliš lpíte na gramatickém výkladu příslušného ustanovení a dovolím si jako protiargument uvést následující: Řekl bych, že nejméně stabilním argumentem ve Vašem stanovisku je ten závěr, že by viditelnost vozidel policie omezovala práci policie. Je to právě tento argument, která bohužel zásadním způsobem pomíjí ustanovení zákona o Policii ČR a zákona o silničním provozu, které stanoví oprávnění policie dohlížet nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Patrně jste zapomněl na to, že dopravní nebo hlídková policie není policií tajnou (SKPV má svá specifika, která lze považovat za odůvodněná). Abych své stanovisko obhájil, začnu proto trochu víc zeširoka. Kompetence dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu má primárně preventivní funkci, nikdy funkci represivní. Úkolem policie je přispívat k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, nikoli vybrat co největší částku na pokutách. Každá diskuse o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zahrnuje jako nejvýznamnější fakt tu skutečnost, že policie není na silnicích vidět. Současně v těchto diskusích čím dál častěji padají příklady ze zahraničí, které jasně ukazují, že nejefektivnějším způsobem, jak zvýšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je přítomnost policie na silnicích. A ne přítomnost ledajaká, nýbrž přítomnost viditelná - opakuji znova - VIDITELNÁ. Zkušenosti ukazují, že jen samotná přítomnost policisty, kterou řidiči zaregistrují, je nejefektivnějším způsobem, jak řidiče k dodržování pravidel přimět. Mnohem více než informační kampaně nebo represe v podobě vybírání pokut.  Nechci Vám podsouvat, zda jste od policie, ale ve Vašich argumentech slyším tu neefektivní a jednoduchou atmosféru vybírání pokut bez ohledu na to, jestli to na bezpečnost a plynulost silničního provozu má vliv nebo nemá. Chápu, je to jednodušší, ale k bezpečnosti to nepřispívá. Pobavte se někdy s experty na problematiku nehodovosti a všichni Vám svorně potvrdí, že viditelná přítomnost policisty na silnici je tím nejúčinnějším způsobem, jak dosáhnout co nejvyšší bezpečnosti a současně plynulosti silničního provozu. A to je nejen přání řidičů, ale je to povinností policistů ze zákona. Jim ukládá zákon dohlížet nad bezpečností a plynulosti silničního provozu. Jestliže zde tedy plédujete za restriktivní výklad předmětného ustanovení, který je v přímém rozporu s kompetencí policie dohlížet nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a jestliže zkušenosti ukazují, že viditelnost policistů je tím nejefektivnějším způsobem, jak tohoto úkolu dosáhnout, považuji naopak Vaše argumenty na smysluplnost a odůvodněnost "neviditelnosti" policie jako byvší v příkrém rozporu se samotnou kompetencí dohlížet nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, když současně netvrdím, že předmětné ustanovení není bez výkladových obtíží. Souvislosti výkonu této kompetence policie však dle mého názoru dávají dostatečný argumentační prostor pro unesení mého stanoviska, když naopak Vaše závěry vytvářejí vnitřní nekonzistentnost a jdou proti smyslu právní úpravy. V konkrétním případě rozhodne soud, přičemž mám současně za to, že výslovná povinnost viditelného označení vozidel policie by měla být zvážena i v rámci avizovaných příprav další novely zákona č. 361/2000 Sb.

4.9.2006 9:31

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist