Okolnosti mě nutí reagovat na některé

Vážený pane doktore,okolnosti mě nutí reagovat na některé Vaše právní rady, které se nezakládají zcela na pravdě či na právoplatném podkladu a přijetím takového názoru může dojít k mystifikaci tazatele, případně k jeho poškození, proti kterému nemá v rámci Vaší in-line poradny odvolání. K článku, který se týká ŘO pro skupinu B a možností řídit některé motocykly uvádím následující.1) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích nikdy nestanovila to, co obsahoval Váš výrok: „Pro úplnost ještě dodám, že původní vyhláška 99/1989 Sb. stanovila, že samotná skupina B neopravňuje k řízení žádných motocyklů, což ovšem zákon o silničním provozu (viz citace shora) nepřevzal“.Řidičské průkazy a jednotlivá řídičská oprávnění řešila Vyhláška Ministerstva č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech. 2)Ustanovení § 81 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., (zákona o silničním provozu) hovoří o tom, co je oprávněn řídit držitel skupiny B. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení a)motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2 a 3 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.“K tomuto je nutné doplnit, že ustanovení o motocyklech nad 25 kW zde není uvedeno z důvodu, že opakování je matka moudrosti, ale proto, že v ČR mohou být držitelé ŘO pro skupinu A s oprávněním řídit pouze motocykly o výkonu do 25 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg ….. (ve smyslu § 83 odst. 2 zák.č. 361/2000 Sb.,) a držitelé ŘO pro skupinu A s oprávněním řídit motocykly o výkonu nad 25 kW nebo poměrem výkon/hmotnost….. (§ 83 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb.,) V době, kdy zákon 361/2000 Sb., nabyl účinnosti se skupina A získávala na základě zkoušky z odborné způsobilosti, přičemž žadatel skládal 2 zkoušky z praktické jízdy. Jednu na motocyklu A s omezením do 25 kW a pokud ji splnil, tak pokračoval ve zkoušce z jízdy na motocyklu A nad 25 kW samozřejmě za dodržení podmínek pro udělení a držení řidičského oprávnění (viz § 82 zák. č. 361/2000 Sb.,). 3)Spolu s řidičským oprávněním pro skupinu B není s touto skupinou dáváno oprávnění k řízení skupiny A1 s omezením na 50 cm3, jak uvádíte ve svém článku. Toto právo bylo dáno již citovanou vyhláškou č. 87/1964 Sb., řidičům kteří se stali držiteli řidičského oprávnění pro skupinu B do 31. 12. 2000. Tito držitelé mají v současném řidičském průkazu zapsanou skupinu B a skupinu A1 s národním harmonizačním kódem 150, který značí omezení objemu válců do 50 cm3. 4)Řidič, který získal řidičské oprávnění pro skupinu B po 1.1.2001 je ve vztahu k „motocyklům“ oprávněn řídit mopedy (mohou být i čtyřkolové) a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Pokud jde o Vaše rady „vybodovaným“ řidičům, jsem nucen Vás upozornit na skutečnost, že dovršením hranice 12 bodů v bodovém systému nastupuje jak vyplývá z důvodové zprávy k tomuto zákonu zcela jiný institut a Vámi doporučené zdržování řízení za hranici jednoho roku a čekání na odečet čtyř bodů je marné, neboť se provinilci tyto body neodečtou. Jak plyne s ustanovení § 123c zákona 361/2000 Sb., dovršením 12 bodů je řidič o této skutečnosti vyrozuměn a vyzván, aby do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení odevzdal řidičský průkaz příslušnému úřadu. Pokud řidič podá námitku, je třeba zdůraznit, že se jedná o námitku proti provedenému záznamu (zda byl na základě podkladů předložených orgánem který přestupek řešil záznam proveden správně). Jestliže řidič napadá přestupek jako takový, nikoliv záznam bodů, nerozhoduje o tomto příslušný obecní úřad, ale věc je postoupena orgánu, který sankci za přestupek udělil. Prokáže-li se správnost udělení přestupku i provedeného záznamu, je výsledným efektem pouze marného plynutí dnů, které by jinak plynuly z roční lhůty po jejímž uplynutí je „vybodovaný“ oprávněn žádat o vrácení řidičského oprávnění. Proti Vaší poradně osobně nemám nic, mnoho věcí zde je v souladu s právem. Je však potřeba při vyřknutí „A“ doplnit také „B“. Při výkladu práva tak aby byl objektivní a z hlediska věcné problematiky správný a přesný, nelze používat pouze metodu jazykového výkladu, ale je na místě použít také metody logického, systematického i historického výkladu. Pak můžeme řidičům objektivně pomáhat, případně radit je-li jim činěno bezpráví. Nikoli však na úkor bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti jeho účastníků a v neposlední řadě na úkor slušných řidičů. Radit jak „očůrat“ bodový systém (což zas tak jednoduše nelze) nutí k zamyšlení, jak byste asi radil, stejnému řidiči Vámi poučeném, který se snaží vyhnout postihu za 12 bodů, který by svým jednáním za volantem způsobil újmu Vám nebo osobě Vašemu srdci blízké. Ručím za to, že byste z něj svlékl kůži. To je ovšem věc Vašeho svědomí. S pozdravem Mgr. Karel Bezděkovský

Odpověď

Za ty odpovědi k ŘP děkuji, obsahově jsou rozsáhlejší, zareaguji na ně samostatným článkem.Ale co se týče postupu při vybodování, musím zareagovat: Kde jsem psal, že vybodovaným poslouží prodloužení projednání věci na rok a déle, aby si odmazali body? To jsem psal jen ve vztahu k těm, co mají body, ale nejsou vybodovaní a spáchali přestupek, který nebyl pravomocně dosud vyřízen.

13.10.2009 8:51

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist