Petice 160 km/h – závěrečná zpráva

K naší veřejné výzvě ke zvýšení rychlostního limitu na českých dálnicích se připojily téměř tři tisíce čtenářů autowebu.

Autoweb.cz publikoval ve dnech 8. února až 9. dubna 2010 veřejnou výzvu pod názvem „Petice 160 km/h“. Text výzvy tak, jak byl po celou dobu k dispozici, si můžete přečíst níže v tomto článku.

Vyzvali jsme své čtenáře, aby, pokud se s obsahem petice ztotožní, připojili svůj „podpis“ ve formě základních osobních údajů. Uživatelé byli jasným a srozumitelným způsobem informováni o skutečnosti, že naše „online petice“ nemá právní náležitosti petice ve smyslu platné české legislativy. A jaký byl výsledek?

V uvedeném období navštívilo dle našich interních statistických nástrojů stránku 22 674 uživatelů, z toho 16 448 návštěv bylo takzvaně unikátních. Upřímně řečeno, čekali jsme poněkud vyšší čísla. Téma nejvyšší povolené rychlosti na českých dálnicích zřejmě není pro většinu čtenářů autowebu úplně klíčové.

Příjemným překvapením pro nás je naopak procento těch, kteří po otevření stránky a přečtení petice připojili svůj podpis. (Podpisem rozumíme vyplnění požadovaných osobních údajů.) Po odstranění zjevně nedůvěryhodných, duplicitních či neúplných záznamů jsme dospěli k číslu 2830 podpisů. Znamená to, že svůj podpis připojilo 17,2 % všech unikátních uživatelů, kteří si stránku s peticí otevřeli. To je každý šestý unikátní návštěvník stránky!

 

Co bude dál?

Podpisový arch spolu s textem „petice“ v nejbližších dnech oficiální cestou doručíme na následující místa:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Senát ČR
Úřad vlády ČR
Ministr dopravy
Ředitel služby dopravní policie

Samozřejmě se nelze domnívat, že necelé tři tisícovky jmen v internetové petici přimějí zodpovědná místa k urychlenému zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na českých dálnicích ze 130 na 160 km/h. Přesto věříme, že naše iniciativa měla smysl, protože to bylo vůbec poprvé, kdy jsme se my řidiči rozhodli dát najevo – a svými jmény zaštítit – postoj velké části uživatelů české silniční sítě k často diskutovanému tématu rychlostních omezení. Jsme rádi, že řidiči konečně začínají být více slyšet, a troufáme si připisovat malý díl zásluhy na tom, že problematika silničního provozu se před nadcházejícími parlamentními volbami stává také volebním tématem.

Rád bych na tomto místě ujistil všechny naše čtenáře, že odesláním seznamu „podepsaných“ na oficiální místa pro nás boj za svobodnější silnice nekončí, ale začíná. Chceme se stát vedle občanského sdružení OSBID.org a iniciativy Ovce.eu další veřejnou platformou pro prosazování legitimních nároků uživatelů individuální motorizované dopravy. Doufám, že nám s tím pomůžete!

 

Jirka Červenka

PETICE ZA ZVÝŠENÍ NEJVYŠŠÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

 
My, níže podepsaní občané a obyvatelé České republiky, litujeme skutečnosti, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své lednové schůzi neschválila návrh na zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla ze současných 130 na 160 km/h.

Domníváme se, že neprojednaná úprava tzv. „silničního zákona“ v navrhovaném znění neměla za cíl nastolit nové poměry v silničním provozu ani legitimizovat bezohledné, agresivní či jinak nebezpečné konání jeho účastníků.

Ostatně také my, níže podepsaní, důrazně odmítáme všechny formy bezohlednosti v silničním provozu. Věříme však, že zvýšením nejvyšší povolené rychlosti až na 160 km/h na některých úsecích rychlostních komunikací by se fakticky pouze legalizoval status quo.

Na základě vlastních pozorování soudíme, že jistá část řidičů již dnes jezdí po dálnicích a silnicích pro motorová vozidla rychlostmi vyššími než 130 km/h, aniž by tím přímo či nepřímo ohrožovali ostatní účastníky silničního provozu. Děje se tak za sice nevyřčené, leč zjevné tolerance Policie České republiky, jejíž hlídky dle našich pozorování ponechávají přestupky tohoto druhu bez povšimnutí.

Vzniká tak – pro veřejný prostor v České republice bohužel nikoliv netypická – šedá zóna, v níž je předmětné jednání de iure zapovězeno, ale de facto tolerováno. Považujeme za znepokojivé, že existence této šedé zóny jsou si vědomi i někteří z vážených členů Poslanecké sněmovny a dokonce ji používají jako argument proti zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti s tvrzením, že „někteří řidiči tak jezdí již dnes a po zvýšení limitů by začali jezdit ještě rychleji.“ Domníváme se, že legislativa nesmí mít charakter „doporučení“, že nelze schvalovat regulační předpisy s vědomím, že budou porušovány.

Šedá zóna legislativy nemá v demokratické společnosti místo, neboť vytváří ideální podhoubí pro korupci, svévolné omezování osobních svobod a zneužívání veřejných pravomocí.

Dále uvádíme několik skutečností, které podle našeho mínění zakládají důvodný předpoklad k domněnce, že zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla nepovede k nárůstu nežádoucích jevů, jako je nehodovost nebo bezohledné chování účastníků provozu.

• Nejsme si vědomi existence odborné vědecké – nikoliv tedy politické – studie, která by jednoznačně prokazovala, že zvýšení nejvyšší povolené rychlosti vede ke zvýšení četnosti dopravních nehod. Naopak jsou nám známy závěry studií, které věrohodným způsobem dokládají opak. Nepochybujeme, že vážená Poslanecká sněmovna je s těmito pracemi seznámena a bere je při svém rozhodování v úvahu.

• Příklad Spolkové republiky Německo chápeme jako dostatečný empirický důkaz neexistence rovnítka mezi nejvyšší povolenou rychlostí a frekvencí dopravních nehod. Není přitom pravda, co uvádějí některá tuzemská média, totiž že neomezená rychlost v Německu platí jen na komunikacích se třemi jízdními pruhy v jednom směru a pouze tam, kde to stavebně-technický stav komunikace dovoluje. Odpovědné orgány Spolkové republiky Německo zjevně přiznávají řidičům kompetenci rozhodnout, jaká rychlost jízdy je pro danou situaci přiměřená.

• Nejvyšší povolená rychlost není totéž co rychlost předepsaná nebo rychlost doporučená, čemuž – navzdory veřejně prezentovanému mínění některých členů Poslanecké sněmovny – dobře rozumějí i řidiči. Například na silnicích druhých a třetích tříd řidiči dobře rozpoznají, že před ostrou zatáčkou, na znečistěné vozovce a podobně není moudré jet rychlostí 90 km/h, ačkoliv to legislativa umožňuje. Schopnost přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, jež lze rozumně předvídat, je základním předpokladem řízení motorového vozidla a kdokoliv touto schopností nedisponuje, představuje nebezpečí na dálnici stejně jako jinde.

• Nebylo řečeno, že rychlost 160 km/h musí být povolena všude. Ostatně již dnes je existující omezení na 130 km/h upraveno dopravním značením všude tam, kde stavebně-technický stav komunikace či jiné okolnosti vyžadují rychlost nižší. Věříme, že povolení rychlosti 160 km/h i jen na několika málo přísně vybraných úsecích rychlostních komunikací by mělo značnou symbolickou hodnotu a pomohlo by účastníkům silničního provozu posílit jejich těžce zkoušenou úctu k právu a spravedlnosti na českých silnicích.

 
My, níže podepsaní občané a obyvatelé České republiky, proto vyzýváme své vážené volené zástupce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, představitele politických stran a věcně příslušných institucí, aby přehodnotili své dosavadní stanovisko ke zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla a přispěli tak k legalizaci konání, které již dnes není žádnou výjimkou a podle našeho názoru nepředstavuje pro společnost žádné bezprostřední ani zprostředkované nebezpečí.

autoweb.cz

12.4.2010 11:04

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist