Tachografy a doba řízení

Tachografy a doba řízení

Rady a tipy | vydáno 1. 6. 2006

Velikost textu: a a a

Od 1. května 2006 platí nařízení č. 561/2006 ES, které do této problematiky přineslo některé změny.

Od 1. 5. 2006 vstoupilo v účinnost nové nařízení shora uvedeného čísla, které kromě jiného přináší i řadu změn do povinnosti předložit tachografová kolečka za určitou dobu. Do 1. 5. 2006 bylo povinností předložit záznamové listy běžného týdne a posledního dne týdne předcházejícího, během něhož řidiči řídili, a to při kontrole policií nebo zaměstnanci Celní správy.

Od 1. května tato právní úprava doznala změn, když řidiči jsou od tohoto data povinni předložit ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném týdnu a v předchozích 15 dnech. Problémem zůstává, že není nikde definováno, zda se rozumí 15 kalendářních dnů anebo 15 dnů řízení. Tato problematika je dosud nedorešená a čeká se oficiální výkladové stanovisko.

Několik poznámek k podmínkám tohoto nařízení.

Citované nařízení se vztahuje na přepravu:“

a) zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo

b) cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče.“

Předmětné nařízení se nevztahuje na silniční dopravu:

a) vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km;

b) vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině;

c) vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jím svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou;

d) vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;

e) specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely;

f) speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;

g) vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby, a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu;

h) vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě zboží;

i) obchodními vozidly, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo zboží.

Doby řízení a přestávky dle tohoto nařízení:

1. Řidič musí dodržovat denní a týdenní doby odpočinku.

2. V průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič novou denní dobu odpočinku. Je-li denní doba odpočinku v průběhu těchto 24 hodin alespoň 9 hodin, ale kratší než 11 hodin, považuje se dotyčná denní doba odpočinku za zkrácenou.

3. Denní dobu odpočinku lze prodloužit na běžnou nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku.

4. Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič nanejvýš tři zkrácené denní doby odpočinku.

5. Odchylně od článku 2, jsou-li ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 9 hodin za každé období 30 hodin od skončení denní nebo týdenní doby odpočinku.

6. Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič

- dvě běžné týdenní doby odpočinku nebo

- jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v celkové délce 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.

Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

7. Každá doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení týdenní doby odpočinku musí bezprostředně navazovat na jinou dobu odpočinku trvající nejméně 9 hodin.

8. Pokud se tak řidič rozhodne, smí trávit denní dobu odpočinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo místo obvyklého odstavení vozidla v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno lehátkem pro každého řidiče.

9. Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího, může být připojena k jednomu nebo druhému z těchto týdnů, avšak nikoli k oběma.

JUDr. Tomáš Beran

Komentáře ke článku

 • dodávky Zobrazit
  7. 8. 2006, pavel
  • Re: dodávky Zobrazit
   2. 11. 2006, Lada
 • používaní tachografu Zobrazit
  28. 4. 2007, bobe
  • Re: používaní tachografu Zobrazit
   26. 7. 2007, Jirka

Splní si Škoda konečně svůj americký sen?

O vstupu domácí automobilky na americký trh se mluví již dlouho. Dočká se konečně?

Splní si Škoda konečně svůj americký sen?
JUDr. Tomáš Beran

Právní poradna

Dobrý den. Nedávno jsem tady četl několik dotazů o nezastavení policii a výši san... Více

Odpovídá: JUDr. Tomáš Beran

Chtěli byste se projet?

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.

© 2000 - 2017 Media Marketing Services a. s. Perucká 7 120 00, Praha

Přihlašte se k odběru newsletteru Autoweb.cz!

 • Získáte informace o žhavých novinkách ze světa aut
 • Budete mít možnost účastnit se soutěží o atraktivní ceny
 • Zajistíte si neustálý přístup k informacím o autech z domova i ze světa
 • Nepřijdete o žádné důležité informace ze světa automobilismu
 • Užijete si pravidelná redakční videa, reportáže a videotesty
Odběr novinek lze kdykoliv odhlásit
TOPlist