Převod vozidla

Převod vozidla

Rady a tipy | vydáno 19. 10. 2009

Velikost textu: a a a

Problematika převodů vozidel je natolik rozsáhlá a současně do té míry představuje značnou část dotazů, že následující článek opakovaně shrne některé základní aspekty

Protože je článek o převodech aut jedním z nejčtenějších publikovaných článků a protože i nemálo čtenářů klade nemálo dotazů do této oblasti, dovolím si shrnout některé základní skutečnosti převodu vozidel v následujících bodech:

1) Vlastnictví vozidla

Vlastnické právo na kupujícího přechází v okamžiku, kdy je sjednána kupní smlouva a vozidlo je předáno. Úhrada kupní ceny nemusí být nutně rozhodujícím okamžikem, ve kterém vlastnické právo přejde, ale je rozhodně moudré to takto do kupní smlouvy vždy sjednat. To znamená mít ve smlouvě odkládací podmínku, podle které k převodu vlastnického práva nedojde dřív, než bude uhrazena celá kupní cena.

Pro práva a povinnosti spojená s vlastnictvím vozidla (např. povinností vozidlo pojistit) jsou proto rozhodující pouze podmínky smluvní (tj. stav převodu vlastnického práva dle kupní smlouvy) a zcela irelevantní je stav v zápisu na registru vozidel, kdo má jaké dokumenty, kdo s autem jezdí apod.

Kdo je vlastníkem, se určuje pouze a jedině podle smlouvy.

Samozřejmě shora uvedené se přiměřeně použije i na jiné smluvní typy (darovací, směnná) nebo způsoby (dražba, dědictví), jakým může dojít k převodu/přechodu vlastnického práva k autu.

2) Povinnost vozidlo pojistit

Se shora uvedeným souvisí povinnost vozidlo pojistit. Tuto povinnost má vlastník, což znamená, že tato povinnost vzniká s převodem vlastnictví vozidla. To opět znamená, že je zcela nepodstatný stav zápisu v registru vozidel nebo kdo má jaké dokumenty nebo s autem jezdí. Vlastník je povinen vozidlo pojistit a kdo je vlastníkem se určuje pouze a jedině podle stavu vlastnického práva popsaného pod bodem 1) shora.

Kupující by tedy měl v dostatečném časovém předstihu mít pojištění již sjednané anebo alespoň zajištěné, protože jakmile se stane vlastníkem, je povinen vozidlo pojistit. Samozřejmě po nějakou dobu může být vozidlo ještě pojištěno na původního vlastníka, neboť ten oznámí pojišťovně, že vozidlo prodal a teprve dnem oznámení této skutečnosti (nikoli tedy prodejem) povinné ručení zaniká. Prodávající to ale může udělat ten den, kdy vozidlo prodal a proto není vůbec vhodné spoléhat na to, že je vozidlo ještě pojištěno prodávajícím.

Je proto nutné mít vozidlo pojištěno nejpozději v den, kdy přechází vlastnické právo k němu.

S tím souvisí i to, že za škodu odpovídá provozovatel (vlastník) vozidla dle stavu smluv a nikoli dle stavu v registru vozidel. Pokud tedy vozidlo prodáte, ale nepřehlásíte a kupující jej nepojistí a vznikne škoda, odpovídá za škodu vlastník vozidla, tedy kupující.

Pro ten účel je ale nezbytné mít dokumentaci (smlouvu)  v písemné podobě, aby to bylo možné prokázat!

3) Odpovědnost za odtah vozidla, přestupky

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích hradí při odtahu jeho náklady provozovatel vozidla, kterým je zpravidla jeho vlastník. Rozhodující pro určení, kdo má povinnost tyto náklady hradit, je opět situace dle bodu 1) shora. Určitě proto nelze v tomto směru doporučit, aby kupující dovolil užívání vozidla prodávajícím ještě nějakou dobu po prodeji vozidla, protože výše popsané náklady by již byly plně náklady kupujícího.

Co se pokut týče, odpovědnost za ně nese vždy řidič, takže zde je jedno, kdo je vlastníkem vozidla. Dopad má ale tato skutečnost tam, kde podle současných právních předpisů provozovatel vozidla musí vědět, kdo jeho autem jel, aby mohl identifikovat řidiče – pachatele přestupku.

Další dopad má tato skutečnost tam, že úřady neví, jak si kdo převádí které vozidlo, dokud není tato skutečnost zanesena do registru vozidel. To znamená, že budou primárně předvolávat osobu, která je jako vlastník uvedena v registru vozidel pro poskytnutí vysvětlení. Z toho důvodu je vhodné doporučit, aby prodávající trval na bezodkladném převodu vozidla i v registru vozidel, aby mu pak nechodily výzvy k podání k vysvětlení.

Podstatnou informací ale je, že za přestupky řidiče v žádném případě neodpovídá vlastník vozidla.

autoweb.cz

Komentáře ke článku

Suzuki vyrobilo v Maďarsku tři miliony aut. Za 26 let.

Člověk za šestadvacet let stihne třeba dospět, vystudovat vysokou školu, vdát se či oženit, zplodit potomka nebo dva. Automobilka za tu samou dobu vyrobí tři miliony vozů.

Suzuki vyrobilo v Maďarsku tři miliony aut. Za 26 let.
JUDr. Tomáš Beran

Právní poradna

Dobrý den, Prodal jsem vozidlo s rokem výroby 2002, jakožto soukromá osoba přes... Více

Odpovídá: JUDr. Tomáš Beran

Chtěli byste se projet?

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.

© 2000 - 2017 Media Marketing Services a. s. Perucká 7 120 00, Praha

Přihlašte se k odběru newsletteru Autoweb.cz!

  • Získáte informace o žhavých novinkách ze světa aut
  • Budete mít možnost účastnit se soutěží o atraktivní ceny
  • Zajistíte si neustálý přístup k informacím o autech z domova i ze světa
  • Nepřijdete o žádné důležité informace ze světa automobilismu
  • Užijete si pravidelná redakční videa, reportáže a videotesty
Odběr novinek lze kdykoliv odhlásit
TOPlist